LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Święto Szkoły - 2018

"Niesamowite miejsce ...", "Dzięki Niej jestem tu, gdzie jestem ...", "Ukształtowała mnie jako człowieka ...", "Chce się zawsze do Niej wracać ...", "Czuliśmy się tu zawsze jak w rodzinie ..." - tak piękne i wzruszające słowa często padały z ust gości i absolwentów o naszej 70-letniej Seniorce.

Wielka kilkudziesięciometrowa biało-czerwona flaga z umieszczonym na jej tle herbem Polski i Logo szkoły przywitała wszystkich gości przybyłych na 70–lecie naszego Liceum. Bezpośrednio po mszy w Sanktuarium Św. Walentego odprawionej przez Księdza Kanonika Janusza Kwapiszewskiego w hali sportowej odbyły się główne uroczystości Święta Szkoły.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. W tym samym czasie poczet flagowy na maszcie przed szkołą podniósł polską flagę narodową.

Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów oraz w sposób szczególny zmarłego 1 listopada Pana Ministra Klemensa Ścierskiego, naszego absolwenta i laureata Złotej Odznaki Liceum, któremu niespodziewana śmierć uniemożliwiła świętowanie 70-lecia Jego szkoły.

Wśród zaproszonych gości Pan Dyrektor przywitał m.in.:
Panią Urszulę Bauer, Śląską Kurator Oświaty,
Panią Magdalenę Zymon, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach
Pana Bernarda Bednorza, Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego
Pana Wicestarostę Mariusza Żołnę
Panią Annę Kubicę, Przewodniczącą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na czele z radnymi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji oraz nowo wybranych radnych powiatowych VI kadencji
Pana Piotra Czarnynogę, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego i długoletniego Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.
Księdza Kanonika Janusza Kwapiszewskiego, dziekana bieruńskiego i proboszcza Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Bieruniu.
Pana Krystiana Grzesicę Burmistrza Miasta Bierunia
Pana Jana Chwiędacza, Burmistrza Miasta Imielina
Panią Krystynę Wróbel, Burmistrza Miasta Lędziny
Pana Marka Kumora, Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy
Pana Stanisława Jagodę, Wójta Chełmu Śląskiego
Pana Kazimierza Plewnię, Przewodniczącego rady Gminy Chełm Śląski
Panią Renatę Rduch, Skarbnika Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Panią Annę Piekorz, Sekretarza Gminy Bojszowy
Pana Józefa Bergera, posła na Sejm RP V kadencji, dyrektora w latach 1985 – 2016
Panią Marię Gwóźdź, dyrektora naszego Liceum w latach 1977 – 1985
Pana Profesora dr. hab. Krzysztofa Ficka
Pana Profesora dr. hab. Jana Czempasa - pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Pana Wiesława Bąka, Dyrektora ds. pracowniczych Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit
Panią Zofię Łabuś Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury
Panią Beatę Berger-Stygę, Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług,
Pana Adama Duczmala dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nowo wybranego Wójta Bojszów,
Panią Gabrielę Stańczyk Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach
Panią Patrycję Rozmus, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu
Pana Michała Sachsa, Naczelnika Wydziału Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bieruniu
Panie: Jadwigę Piszczek oraz Janinę Latosi wraz z mężami, córki pierwszego dyrektora naszego Liceum Pana Franciszka Banota,
Emerytowanych nauczycieli naszego Liceum, którzy przez lata budowali jej dobrą sławę.
Panią Edytę Przybyłek, Właścicielkę Kancelarii Prawnej Iurisco
Pana Mieczysława Podmokłego, z Przedsiębiorstwa Master. Odpady i Energia.
Panów Jerzego Barcika, Franciszka Mrzyka i Zdzisława Kantora z Zarządu Stowarzyszenie Miłośników 600-Letniego Bierunia
Panią Barbarę Kik, Przewodniczącą Rady Rodziców.

Na początku uroczystości goście mieli okazję zobaczyć film zrealizowany przez panią profesor Magdalenę Króliczek-Pliszkę oraz pana Roberta Pliszkę „70 lat Liceum w BieruniuPrzemówienie Dyrektora Szkoły Romualda Kubiciela
Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Goście.
70-lat temu, w 1948 roku w Bieruniu, w budynku przy ulicy Krakowskiej, w której mieściła się już szkoła podstawowa, podówczas siedmioletnia, utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące. Czteroletnia szkoła, która wraz z szkoła podstawową miała być 11-klasową szkołą ogólnokształcącą, która dawała okolicznej młodzieży szansę na uzyskanie matury, a co za tym idzie przepustki na studia wyższe.
POWSTAŁA SZKOŁA ŚREDNIA. 17 uczniów, dyrektor i 8 nauczycieli – JEDNA KLASA – SZKOŁA.
Powstała z marzeń o nauce i zdobywaniu wielkiego świata, a Lekarz (Pani dr Appelt) i Ksiądz (ks. prałat Trocha) – w ciekawym zbiegu okoliczności – doprowadzili do jej narodzin i umocnili swym błogosławieństwem.
Powstała z marzeń: dyrektora Banota, profesor Wydry (jedynej kobiety w tym gronie), i profesorów: Badury, Drosia, Krzempka, Sinki, Skrobola, Swobody i Zalewskiego. Była przedmiotem marzeń jej pierwszych uczniów: Felicji Hachuły, Genowefy Kajdasz, Gertrudy Sikory, Janiny Strzeżyk, Anieli Szojdy, Jadwigi Wróbel, Konrada Bajury, Tadeusza Botora, Marcelego Czarnynogi, Alojzego Kostyry, Bernarda Krawczyka, Gerarda Miśki, Jana Raszki, Pawła Szczygła, Ludwika Targiela, Sylwestra Uszoka, i Augustyna Żogały.
Oni to, zdając swoja pierwsza maturę w 1952 roku, nie przed swoimi nauczycielami, ale przed komisją kuratoryjną, do której weszli tylko niektórzy nauczyciele bieruńskiego ogólniaka, udowodnili, że w Bieruniu MOŻE BYĆ SZKOŁA ŚREDNIA.
Tak zaczęła się w tym regionie historia jednego z najstarszych w regionie liceów ogólnokształcących.
Później bywało różnie. Wielkie reformy administracyjne spowodowały, że jako trzecie liceum w Wielkich Tychach szkoła stała przed alternatywą zamknięcia. W tych trudnych dla społeczności liceum chwilach moi poprzednicy na stanowisku dyrektora szkoły marzyli, ale przede wszystkim podejmowali konkretne działania, by nie ziściły się groźby zlikwidowania, jako niepotrzebnego, „bieruńskiego ogólniaka”. Na szczęście nie udało się. Wiele to mówi o samozaparciu miejscowych działaczy, nauczycieli, rodziców i oczywiście uczniów.
Dzisiaj to ”niepotrzebne” liceum mierzy swoją siłę, liczbą 6540 absolwentów? NIEPOTRZEBNA SZKOŁA ?
Jaka jednak jest ta nasza szkoła? Choć nie jest największa (niektórzy lubią być najwięksi)…. ale jest nasza. Jest szkołą mocno osadzoną w tradycji z bardzo nowoczesną bazą dydaktyczną, bardzo ciekawą i wspierająca ucznia ofertą edukacyjną oraz dobrze przygotowanymi do pełnienia swych obowiązków nauczycielami.
Naszego miejsca w świecie nie wyznaczają modne rankingi, ale otwarte na świat umysły jej uczniów i wieńczone sukcesami kariery jej absolwentów. O naszej codziennej pracy świadczą obiektywne wyniki, mierzone nie skomplikowanymi algorytmami, ale wprost: konkretnymi, wypracowanymi tu w naszych pracowniach i pod okiem naszych nauczycieli, sukcesami w turniejach, zawodach i olimpiadach, wysokimi średnimi arytmetycznymi wyników matur, wreszcie liczbą młodzieży studiującej. Przede wszystkim zaś satysfakcją stwierdzaną słowami: „Jestem absolwentem Liceum w Bieruniu”.
Unikalność naszej szkoły mierzona faktami polega na tym, że 50% grona profesorskiego (od lat) to jej absolwenci, niemal 100 % absolwentów – studiujących kierunki pedagogiczne wraca, aby u swoich nauczycieli szlifować swojej talenty w ramach praktyk studenckich.
Dlaczego wracają?
Bo u nas w szkole nie ma ścianki celebryckiej – ale jest i zawsze będzie miejsce dla ludzi, którzy swoją postawą i podejmowanymi na miarę swoich możliwości działaniami konsekwentnie dążą do celu. A jak upadną? Tym odpowiem: KTO O POMOC TU POPROSI, TEN ZAWSZE JĄ UZYSKUJE.
Celowo użyłem słowa „poprosi” – choć wielu się wydaje „że się należy”. Nasz uczeń jednak wie, że dobrze wychowany człowiek zna moc słów: PO – PROSIĆ, PRZE – PROSIĆ i PODZIĘKOWAĆ. Wychowankowie liceum w Bieruniu wraz ze swoimi wychowawcami wchodzą w tę magię i znają właściwy wymiar i wartość tych słów.
Szanowni Państwo.
Naszą pracą nie wpisujemy się w kamienny krąg szkół, do których trudno się dostać – jesteśmy szkołą dającą szansę każdemu, jeśli tylko chce przejść ten etap swojego życia razem z nami. Świadczą o tym wyniki zdawalności matur, które zawsze były na najwyższym poziomie i nigdy nie spadły poniżej 95%. Naszą marką są ambitni uczniowie zdobywający indeksy renomowanych kierunków na najlepszych polskich uczelniach nie tylko w procesie rekrutacji. Nasi uczniowie te indeksy zdobywają, często nie mając jeszcze matury.
Jest to efekt pracy wielu, którzy dokładając swoje cegiełki budowali tą szkołę, nie tylko materialnie, ale – a może przede wszystkim – intelektualnie. Ich starania by podopieczni byli lepsi, by myśleli – bo to przecież nie boli – jak mówiła moja nauczycielka matematyki. By sięgali wyżej i po więcej – do czego namawiał mój dyrektor. By się nie bali nowych wyzwań, bo człowiek może dużo – jak uspokajała szkolna pedagog.
Marzy mi się, aby sukcesów naszej młodzieży było coraz więcej, aby dawały im satysfakcję, wprawiały w dumę rodzicom i dawały wiarę nauczycielom. I będzie tak dopóki będziemy jedną doskonale funkcjonującą drużyną, dla której liczy się ofiarna praca dobrze przygotowanego nauczyciela z ambitnym i chętnym uczniem.
I jeszcze jedno marzenie. Za 5 lat świętować będziemy jubileusz 75-lecia naszego Liceum. Liceum, którego progi jak dotąd opuściło ponad 6 i pół tysiąca absolwentów. Wielu spośród z nich realizuje się odnosząc wspaniałe sukcesy i budując swoje kariery. Wielu z nich również swój sukces już osiągnęło i będąc u szczytu kariery mogliby SWOJEJ SZKOLE użyczyć własnego doświadczenia i podzielić się swoim czasem. Jak piękny byłby to Jubileusz, gdyby na jego obchody w 2023 roku zaprosić absolwentów szkoły mogło Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Bieruniu. Jak wiele jego członkowie, realizując taki pomysł, mogliby dać SWOJEJ SZKOLE.
Mam nadzieję, że pomysł – nie po raz pierwszy zresztą podnoszony – tym razem trafi na podatny grunt i w presji Jubileuszu 75-lecia Liceum, któremu tyle osób tak wiele zawdzięcza, uwieńczony zostanie sukcesem opisanym już wkrótce wszechobecną aktywnością członków takiego stowarzyszenia. MARZY MI SIĘ.
Szanowni Państwo.
Jak zostało już powiedziane jesteśmy szkołą wielopokoleniową, ale owa wielopokoleniowość liczy się nie tylko więzami rodzinnymi kolejnymi rocznikami uczniów. Nasza wielopokoleniowość, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, ma również wymiar dydaktyczny, czego owocem jest owe 50 % nauczycieli będących absolwentami naszej szkoły. Tworzymy w naszej szkole unikalna rodzinę dydaktyczną, w której kolejny nauczyciel czerpie z doświadczenia poprzednika. Przykładem tego niech będzie akt, że Pani Profesor Wiktoria Głód była nauczycielką Pana Profesora Józefa Kalety i Pana Dyrektora Józefa Bergera. Ci zaś są moimi nauczycielami. Moim zaś uczniem jest Profesor Robert Romantowski-Tomosz (on zresztą tez już ma swoich uczniów – historyków). Tak oto tworzymy wspólnie pokolenia historyków Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.
Niezły kawałek historii naszej szkoły.
Takie „dydaktyczne genealogie” tworzyć mogą również byli i obecni nauczyciele poloniści, biolodzy, fizycy, nauczyciele wychowania fizycznego. Ale 4 pokolenia nauczycieli – jak przystało na historyków – tylko my.

W trakcie uroczystości, naszemu absolwentowi, Panu Profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Fickowi, lekarzowi, wybitnemu ortopedzie i opiekunowi medycznemu polskich sportowców, właścicielowi Kliniki „GALEN”, która współpracuje z naszą szkołą wręczono Złotą Odznakę Liceum.

Pani Profesor Iwona Rozmus - która w sierpniu br złożyła egzamin na nauczyciela mianowanego, stosownie do przepisów prawa, złożyła przepisane prawem ślubowanie, czego świadkami byli: Pan Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński, który w imieniu organu prowadzącego powołał komisje egzaminacyjną na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla p. mgr Iwony Rozmus, Pani Urszulę Bauer, Śląską Kurator Oświaty, Pan Stanisław Jagoda, Wójt Chełmu Śląskiego, na terenie gminy której p. mgr I. Rozmus korzysta z dobrodziejstw wynikających z faktu mianowania oraz Pani Patrycja Rozmus, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, przewodniczącą komisji egzaminacyjnej. Po uroczystym ślubowaniu świadkowie podpisali i wręczyli Pani Iwonie Rozmus okolicznościowy dyplom.

Następnie na sztandar szkoły ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych, zgodnie z rotą ślubowania:
Ślubuję uroczyście. Godnie reprezentować naszą szkołę wzorową postawą moralną i obywatelską. Rzetelnie uczyć się i starannie przygotowywać do dalszej edukacji i pracy zawodowej. Postępować zgodnie z zasadami koleżeńskiego współżycia. Być uczciwym i prawym. Wzorowo wypełniać obowiązki młodego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniom klas pierwszych został również przekazany sztandar szkoły. Od tego momentu będą oni, razem ze swoimi starszymi kolegami, pełnili zaszczytną funkcję pocztu sztandarowego szkoły.

Po wzruszających przemówieniach wygłoszonych przez naszych gości i po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się niezwykła i bardzo wzruszającą część artystyczna przygotowana przez Panią Profesor Dagmarę Jezierską, poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.


Udanym podsumowaniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka, który ufundował nasz wypróbowany przyjaciel, Pan Stanisław jagoda, Wójt Chełmu Śląskiego jako prezent dla społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, do którego grona absolwentów się zalicza.

W trakcie Święta Szkoły zaprosiliśmy naszych gości do zwiedzenia unikalnych wystaw:
„Polskie symbole narodowe w herbarzach europejskich”, „Współczesna historia Orła Białego w dokumentach” oraz fotografii p. Tomasza Wosika „Piękna nasza Polska cała” i archiwalnych zdjęć związanych z historią naszego Liceum


ŚWIĘTOWANIE 70-LECIA NASZEJ SZKOŁY W CAŁOŚCI FINANSOWO I ORGANIZACYJNIE WSPARLI:

KANCELARIA PRAWNA „IURISCO”. EDYTA PRZYBYŁEK – KATOWICE
FIRMA WA-BI CATERING. DARIUSZ BIAŁOŻYT – MYSŁOWICE
FIRMA „MASTER”. ODPADY I ENERGIA – TYCHY
FIRMA „NETPRINT” – OŚWIĘCIM
FIRMA „PODNOSEK.PL” – TYCHY
FIRMA „FORHANG” KULTURA & MEDIA – KATOWICE
FIRMA „ELINKO”. AGNIESZKA I KRZYSZTOF MŁOCEK – BIERUŃ
FIRMA „7 NIEBO BISTRO” – JAWORZNO
FIRMA „LENEKO” JACEK JEZIERSKI – TYCHY

 

Zdjęcia: Ewelina Mróz, Filip Noras, Tomasz Wosik