LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Pogrzeb naszego absolwenta Pana Ministra Klemensa Ścierskiego

8 listopada 2018 roku w Lędzinach odbył się pogrzeb absolwenta naszego Liceum, laureata Złotej odznaki LO Pana Ministra Klemensa Ścierskiego.

Zmarły był wieloletnim dyrektorem Elektrowni "Łaziska" i posłem na sejm w latach 1993-1997, Ministrem Przemysłu i Handlu w rządzie Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza oraz doradcą wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Pan Minister był częstym gościem w naszej szkole. Był jej wielkim przyjacielem. Dziękujemy ... Pamiętamy ...