LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Reforma

List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców

Broszura informacyjna "Dobra Szkoła"

Mapa Drogowa Reformy Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Katowicach

...

Kontakt telefoniczny MEN
Kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

 • tel. 22 347 41 41 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
 • tel. 22 347 47 92 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
 • tel. 22 347 44 58 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
 • tel. 22 347 43 12 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy
 • tel. 22 347 42 28 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • tel. 22 347 41 95 - kształcenie branżowe

 
Kontakt telefoniczny Kuratorium Oświaty w Katowicach (we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00, w środy w godz. od 12:00 - 15:30). Tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41

List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców

Broszura informacyjna "Dobra Szkoła"

Mapa Drogowa Reformy Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Katowicach

...

Kontakt telefoniczny MEN
Kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

 • tel. 22 347 41 41 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
 • tel. 22 347 47 92 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
 • tel. 22 347 44 58 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
 • tel. 22 347 43 12 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy
 • tel. 22 347 42 28 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • tel. 22 347 41 95 - kształcenie branżowe

 
Kontakt telefoniczny Kuratorium Oświaty w Katowicach (we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00, w środy w godz. od 12:00 - 15:30). Tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41