LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Grono pedagogiczne

Nauczyciele zatrudnieni w Liceum w roku szkolnym 2020/21

mgr Romuald Kubiciel (OKE) - historia i społeczeństwo, dyrektor szkoły, dyrektorlob@gmail.com
mgr inż. Aldona Żołneczko, (OKE) - matematyka, praktyczna matematyka, wychowawczyni klasy 2D, rewalidacja i terapia pedagogiczna, wicedyrektor szkoły, wicedyrektor@lobierun.edu.pl
mgr Robert Romantowski-Tomosz - WOS, historia, historia i społeczeństwo, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, doradca zawodowy, (informatyka), administrator dziennika elektronicznego,  rrtlob@gmail.com
mgr Magdalena Karoń (OKE) - j. polski, informatyka, rzecznik prasowy szkoły, lomagdakaron@gmail.com
mgr Piotr Gorczyca (OKE) - informatyka, OPI, administrator szkolnej strony internetowej, lobier@wp.pl


mgr Katarzyna Antosiewicz (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 3C.
mgr Karolina Berger - WF, WDŻ, EDB.
mgr Bożena Boduch-Gorczyca (OKE) - j. polski, wiedza o kulturze, wychowawczyni kl. N2BG.
mgr inż. Anna Blacha - matematyka.
mgr Beata Brysz (OKE) - chemia, oligofrenopedagog, wychowawczyni kl. 1B, (nauczyciel - bibliotekarz).
dr Artur Caban – historia, historia i społeczeństwo, filozofia.

mgr Anna Chyra - chemia, fizyka.
mgr Irena Iskra - WF.
dr Dagmara Jezierska (OKE) - j. polski, wychowawczyni kl. N2AE.
mgr Marek Kocurek – biologia, wychowawca klasy 1AD
mgr Szymon Kostka – gimnastyka korekcyjna, trener badmintona.
mgr Magdalena Króliczek-Pliszka - nauczyciel - bibliotekarz.
mgr Jadwiga Kubista – matematyka, matematyka praktyczna, wychowawca kl. N2C.

dr hab. Anna Kucz prof. UŚ - j. łaciński

mgr Dorota Malinowska - j. angielski
mgr Monika Margol (OKE) - j. niemiecki, podstawy przedsiębiorczości.
mgr Hanna Miranda - j. hiszpański.
ks. mgr Krzysztof Moczko – religia.
mgr Anna Mucha (OKE) - geografia, przyroda, logopeda, oligofrenopedagog, wychowawczyni klasy 3A.
mgr Magdalena Padlewska-Berger (OKE) - j. polski, (j. angielski), wychowawczyni klasy 1F.
mgr Agnieszka Pasierbek-Nieckarz (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 3B.
mgr Elżbieta Penczek (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 1EG.
mgr Jolanta Saller - pedagog, rewalidacja i terapia pedagogiczna, terapeuta biofeedback.
mgr Wioleta Siodłok (OKE) - fizyka, fizyka medyczna, (chemia), wychowawczyni klasy 1BC.
ks. mgr Łukasz Skiba - religia.
mgr Aleksandra Skórzewska (OKE) - j. niemiecki, surdopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, wychowawca kl. 2C.
mgr Joanna Sołtysik - j. łaciński, filozofia.
mgr Aleksandra Stachoń (OKE) - biologia, oligofrenopedagog, (WDŻ), wychowawczyni klasy N2DF.
mgr Zbigniew Stobiński - WF.
mgr inż. Jolanta Tarajkowska (OKE) - matematyka.
mgr Joanna Tlałka (OKE) - j. rosyjski, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, rewalidacja i terapia pedagogiczna, wychowawca kl. 2D.
mgr Anna Turek, j. hiszpański.
mgr Monika Bauer-Wilk – tyflopedagog, (pedagog, psycholog).
mgr Barbara Wiśniowska (OKE) - matematyka, wychowawca kl. 2A.

mgr Barbara Żmija - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo.

kolor niebieski - absolwenci Liceum

(OKE) - Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej