LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Grono pedagogiczne

Nauczyciele zatrudnieni w Liceum w roku szkolnym 2022/23

mgr Romuald Kubiciel (OKE) - historia i społeczeństwo, dyrektor szkoły, dyrektorlob@gmail.com

mgr inż. Aldona Żołneczko, (OKE) - matematyka, rewalidacja i terapia pedagogiczna, wicedyrektor szkoły, aldona.zolneczko@lobierun.edu.pl

mgr Robert Romantowski-Tomosz - WOS, informatyka, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, doradca zawodowy, administrator dziennika elektronicznego, administrator@lobierun.edu.pl

mgr Magdalena Karoń (OKE) - j. polski, informatyka, rzecznik prasowy szkoły, rzecznik@lobierun.edu.pl

mgr Piotr Gorczyca (OKE) - informatyka, administrator szkolnej strony internetowej, lobier@wp.pl

mgr Katarzyna Antosiewicz (OKE) – j. angielski, wychowawczyni klasy 1E.

mgr Karolina Berger – WF.

mgr Bożena Boduch – Gorczyca (OKE) - j. polski, wychowawczyni kl. 4B.

mgr Beata Brysz (OKE) – chemia, oligofrenopedagog.

dr Artur Caban – historia, filozofia, wychowawca kl. 2E.

mgr Anna Chyra – chemia, fizyka, wychowawczyni kl. 2D.

mgr Henryk Ditmer – WF.

mgr Bożena Durkalec – religia.

ks. mgr Rafał Grzybek – religia.

p. Martyna Horst – matematyka.

mgr Irena Iskra – WF.

dr Dagmara Jezierska (OKE) - j. polski, wychowawczyni kl. 4E.

lic. Klaudia Kajdasz – j. hiszpański.

mgr Marek Kocurek – biologia, wychowawca klasy 3A.

mgr Szymon Kostka – gimnastyka korekcyjna, fizjoterapeuta, trener badmintona.

mgr Karolina Krawczyk – geografia.

mgr Paulina Krawczyk – j. hiszpański.

mgr Magdalena Króliczek-Pliszka – nauczyciel - bibliotekarz.

mgr Jadwiga Kubista – matematyka, matematyka praktyczna, wychowawca kl. 4C.

mgr Monika Lepoń – j. angielski, wychowawczyni kl. 1C.

mgr Dorota Malinowska – j. angielski, wychowawczyni kl. 2C

mgr Monika Margol (OKE) – j. niemiecki, podstawy przedsiębiorczości, wychowawczyni kl. 1A.

mgr Hanna Miranda – j. hiszpański.

mgr Tadeusz Mrzyk – historia.

mgr Anna Mucha (OKE) - geografia, logopeda, oligofrenopedagog.

p. Irina Nakonechna – opiekun uczniów z Ukrainy.

mgr Magdalena Padlewska-Berger (OKE) – j. polski, wychowawczyni klasy 3D.

mgr Agnieszka Pasierbek-Nieckarz (OKE) – j. angielski.

mgr Wojciech Pastor – historia, informatyka.

mgr Elżbieta Penczek (OKE) – j. angielski, wychowawczyni klasy 3C

mgr Jolanta Saller – pedagog, rewalidacja i terapia pedagogiczna, terapeuta biofeedback.

mgr Wioleta Siodłok (OKE) – fizyka, wychowawczyni klasy 3B.

mgr Aleksandra Skórzewska (OKE) – j. niemiecki, surdopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, wychowawca kl. 1D.

mgr Joanna Sołtysik – j. łaciński, filozofia, etyka.

mgr Aleksandra Stachoń (OKE) – biologia, oligofrenopedagog, WDŻ, wychowawczyni klasy 4D.

mgr Kamil Stolecki – religia

mgr Dariusz Szulc – WF, EDB, wychowawca kl. 1F.

mgr inż. Jolanta Tarajkowska (OKE) – matematyka.

mgr Joanna Tlałka (OKE) – j. rosyjski, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, rewalidacja i terapia pedagogiczna.

mgr Anna Turek – j. hiszpański.

mgr Sandra Wilczek-Opitek – j. hiszpański.

mgr Barbara Wiśniowska (OKE) – matematyka, wychowawca kl. 1B.

mgr Dorota Zawadzka – j. polski

mgr Barbara Żmija – historia, historia i teraźniejszość, wychowawczyni kl. 2A.

kolor niebieski - absolwenci Liceum
(OKE) – egzaminator maturalny