LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Wyjątkowe Święto Szkoły - 2014

Tegoroczne święto szkoły przybrało niespotykaną dotąd formę. Społeczność naszego Liceum we współpracy z władzami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podjęła inicjatywę, której celem była popularyzacja wiedzy na temat zbrodni katyńskiej.

Postanowiliśmy przypomnieć sylwetki zapomnianych lokalnych bohaterów z czasów okupacji, angażując młodzież, przedstawicieli władz samorządowych i policji w ogólnopolski program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Dnia 23 października Pan Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński i Pan Józef Berger, Przewodniczący Rady Powiatu posadzili dwa Dęby Pamięci poświęcone zamordowanych przez NKWD w 1940 roku funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego: Walentemu Piekorzowi i Wilhelmowi Spyrze.

Uroczystość rozpoczęła się w sali obrad Rady Powiatu od części merytorycznej. Licznie zgromadzonych słuchaczy przywitał Pan Krystian Grzesica, sekretarz powiatu. Pierwszy wykład wygłosił Pan Grzegorz Grześkowiak, członek zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, dotyczył funkcjonowania Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939. Następne wystąpienie było udziałem Pana Sebastiana Karwata (naszego absolwenta) z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Oddział: Muzeum Katyńskie, przedstawił on sylwetki 13 funkcjonariuszy PWŚl. z terenu obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zamordowanych w 1940 roku w Twerze i pogrzebanych w Miednoje. Trzeci wykład „Zbrodnia katyńska” wygłoszony został przez Panią Annę Skiendziel z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej katowickiego oddziału IPN. Wszystkie wykłady zobrazowane zostały ciekawymi prezentacjami multimedialnymi, przedstawiającymi archiwalne zdjęcia, artefakty z mogił katyńskich i zdjęcia z ekshumacji.

Wykładowcy przybliżyli informacje o tym, iż wiosną 1940 roku w Twerze, stalinowscy oprawcy wymordowali strzałem w tył głowy 6288 funkcjonariuszy polskich służb mundurowych przetrzymywanych w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Rozkaz rozstrzelania wydany na wniosek szefa NKWD Ławrentija Berii, podpisali Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kaganowicz i Kalinin. Zamordowanych grzebano w 25 masowych mogiłach w Miednoje w odległości ok. 32 km od Kalinina. Wśród ofiar znalazło się trzynastu funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego, którzy urodzili się na terenie obecnego powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i swoją odpowiedzialną służbę pełnili na posterunkach w miejscowościach województwa śląskiego w jego przedwojennym kształcie, bądź nie pochodząc z naszego regionu, ofiarnie pełnili służbę na posterunkach w Bieruniu lub w sąsiednich miejscowościach: Bieruniu, Bojszowach, Chełmie, Imielinie, czy Lędzinach: Jan Dłubis, Józef Frysz, Franciszk Gnyp, Michał Latusek, Artur Mendrela, Maksymilian Michalski, Jan Pająk, Dominik Pietrzyk, Jan Studnicz, Izydor Szuła, Jan Tetla.
Podczas obchodów szczególnie chcieliśmy uczcić pamięć dwóch policjantów: Walentego Piekorza i Wilhelma Spyry, poprzez posadzenie dębów pamięci. Obaj urodzili się na terenie miejscowości obecnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego i nie poświęcono im jeszcze dębów.

Punktualnie o godzinie 12.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Bieruniu, rozpoczęła się  uroczystość poświęcona pamięci pomordowanych w zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Tą część prowadzili uczniowie bieruńskiego liceum Krzysztof Sajdok i Daniel Adamczyk. Całość uświetniły poczty sztandarowe jednostek samorządu terytorialnego, szkół z terenu powiatu, OSP i harcerzy, swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Piotr Czarnynoga – Radny Województwa Śląskiego, Pan Henryk Utrata – wójt Bojszów, Pan Krzysztof Szluzy – zastępca burmistza Imielina, Pan Bernard Pustelnik – burmistrz Bierunia, Pan Stanisław Jagoda – wójt Chełmu Śląskiego, Pani Teresa Bracka – prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, insp. Sławomir Sałbut – Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu, st. bryg. Kazimierz Utrata – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu. Wszystkich zebranych powitał Pan Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński.
 
Scenariusz prowadzony był zgodnie z ceremoniałem Sił Zbrojnych RP. Podczas Katyńskiego Apelu Poległych, prowadzonego przez Piotra Knapczyka, przywołano pamięć pomordowanych za wierność złożonej przysiędze oraz upamiętniono męczeństwo Polaków – ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Następnie w obecności zebranych przedstawicieli władz samorządowych, Pan Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Pan Józef Berger Przewodniczący Rady Powiatu symboliczne posadzili dwa dęby pamięci, które symbolizując długowieczność, trwałość i siłę świadczyć będą, że żadna zbrodnia nie jest wieczna i trwała. Wieczna jest tylko pamięć.

Odsłonięto również pamiątkową tablicę, ceremonii odsłonięcia asystowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, którzy po jej zakończeniu złożyli na ręce Starosty flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Poświęcenia monumentu dokonał ks. Janusz Kwapiszewski, dziekan bieruński.

Hołd pomordowanym oddali harcerze, wiązanki kwiatów pod odsłoniętą tablicą pamiątkową złożyły władze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, władze Imielina, Bojszów, Bierunia i Chełmu Śląskiego, delegacje policji, szkół, innych instytucji i organizacji oraz młodzież LO w Bieruniu.

W tym podniosłym dniu, młodzież bieruńskiego ogólniaka, w obecności zaproszonych gości i Pana Romualda Kubiciela – dyrektora szkoły, złożyła uroczyste ślubowanie. Po przysiędze uczniowie klas starszych tradycyjne przekazali sztandar uczniom klas młodszych.

Na zakończenie zebrani mieli okazję do zwiedzenia wystawy pt. "Policja województwa śląskiego 1922-1939 (1940)" wypożyczonej dzięki uprzejmości Pana Piotra Greinera, Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach oraz wystawy sprzętu i umundurowania policyjnego z czasów dwudziestolecia międzywojennego zorganizowanej przez Pana Grzegorza Kotwickiego ze Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej PWŚl. Na koniec wszyscy mogli podzielić się wrażeniami z tej wspaniałej uroczystości, przy ciepłym posiłku z kuchni polowej.

Tegoroczna uroczystość na zawsze zapadnie w naszej pamięci.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: gościom, uczniom i nauczycielom, wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji, pocztom sztandarowym oraz wspaniałemu Chórowi Czerwono-Czarni z Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie, który pod kierownictwem Pani Zofii Kostosz uświetnił naszą uroczystość. Dziękujemy władzom powiatu, gdyż to dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy przeżyć te wzniosłe chwile.

Zdjęcia: Ewelina Mróz