LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Święto Szkoły - 2010

Uroczystości Święta Szkoły 2010 roku w naszym Liceum odbyły się zgodnie z tradycją w przededniu Święta Niepodległości. Zainaugurowano je Mszą świętą w kościele świętego Bartłomieja, skąd  udano się pod pomnik Powstańców Śląskich na rynku bieruńskim. Tam miała miejsce  ceremonia ślubowania klas pierwszych, oraz wręczenia znaczków z logo szkoły. Następnie pod pomnikiem złożono symboliczną wiązankę  kwiatów i zapalono znicz.


Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej przy liceum.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Piotr Czarnynoga - Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pan Henryk Barcik - Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Maria Janota- Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu  oraz Pan Józef Berger -wieloletni dyrektor szkoły, Poseł na Sejm V Kadencji. Niezwykle ciepłe słowa do wszystkich zgromadzonych skierował pan Starosta, który obok życzeń z okazji święta przekazał również  słowa uznania i pamięci od Pana Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który gościł dzień wcześniej w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego.
Część naukową zainaugurował wykład Pana Dyrektora Romualda Kubiciela na temat „Polska w centrum czy na obrzeżach Europy?” Przedstawiał on aspekty geopolitycznego umiejscowienia Polski na tle dziejów Europy oraz  ludzi mających wpływ na znaczenie Rzeczpospolitej w świecie.

Dalej impreza przybrała charakter wykładów, zajęć edukacyjno - kulturalnych. Przyszli abiturienci mieli okazję wysłuchać  z ust zaproszonych gości prelekcji o funkcjonowaniu samorządów na szczeblu wojewódzkim,  powiatowym i gminnym. W dalszej części trzecioklasiści przygotowali debatę oksfordzką na temat Decentralizacja – szanse i zagrożenia. W trzech etapach zatytułowanych  kolejno – „Decentralizacja a korupcja”; „Decentralizacja a redystrybucja środków publicznych” oraz „Decentralizacja a budowa społeczeństwa obywatelskiego” uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie czy warto decentralizować te dziedziny. W dyskusji  wzięli udział : Dominika Iwan, Klaudia Jakimiec, Klaudia Koczur, Sylwia Serwin, A. Duraj, Gloria Budzińska, Mateusz Bizacki, Anna Łasut. Debacie uważnie przysłuchiwali się zaproszeni goście, którzy w wnioskach końcowych podkreślili jej niesamowicie wysoki poziom merytoryczny.

Pierwszoklasiści w tym czasie zapoznawali się z historią szkoły tą poważną i z przymrużeniem oka, oddając się zabawie w „podchody licealne” (1. miejsce 1GB, 2. miejsce 1EA, 3. miejsce 1D, 4. miejsce 1C, 5. miejsce 1F).  Wśród zadań czekały na nich zagadki związane z nauczycielami absolwentami liceum, roślinami rosnącymi wokół szkoły, pracownikami szkoły, poprzednimi dyrektorami oraz wiele innych. Klasy drugie miały zaś rozszyfrować postać Lędziobiera, który dla potrzeb święta został wymyślony przez historyków, stanowiąc intrygujący temat do rozważań znajdujących swój  ostateczny finał w działaniach artystycznych, czyli piosence, skeczach a nawet całych programach telewizyjnych .
Warto podkreślić ogromne zaangażowanie, z jakim nauczyciele liceum w szczególności zaś, Pani Jolanta Saller, Pani Barbara Wiśniowska i Pan Szymon Nyga oraz Pan Robert Romantowski - Tomosz wraz ze społecznością uczniowską przygotowali całą uroczystość.