LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Święto Szkoły - 2013

Uroczyste, jak co roku świętowanie rozpoczęło się o godz. 17 00 uroczystą akademią. Wraz z zaproszonymi gośćmi społeczność szkolna czciła pamięć swojego patrona - Powstańców Śląskich oraz 65- lecie istnienia szkoły.

Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: Panowie Bernard Bednorz – Starosta, Józef Berger – Przewodniczący Rady, Henryk Barcik – Wicestarosta i Łukasz Odelga – członek zarządu powiatu oraz Panie i Panowie radni powiatowi. Gośćmi specjalnymi byli: Pan minister Klemens Ścierski, Pan prof. dr hab. Edward Długajczyk i Pan Dawid Tomala, którym podczas uroczystości wręczone zostały przyznane Złote Odznaki Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Uroczystość swoją zaszczycił również ksiądz Kanonik dr Józef Przybyła oraz Pan Krystian Grzesica, sekretarz powiatu, Pani Renata Rduch, skarbnik powiatu oraz dyrektorzy bieruńskich ośrodków kultury i edukacji, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego w Bieruniu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gimnazjów z terenu powiatu. Licznie reprezentowana była grupa emerytowanych nauczycieli szkoły. Na uroczystości wszystkich zebranych bardzo serdecznie przywitała młodzież, która prowadziła akademię oraz, podczas swojego wystąpienia, dyrektor szkoły Romuald Kubiciel.
Nawiązując do rocznicy 65-lecia szkoły jej dyrektor podkreślił kulturotwórczą i edukacyjno-wychowawczą rolę bieruńskiego liceum w regionie oraz jej obecny poziom nauczania. Zapewnił o żywotności szkoły i jej potencjale, który co roku ujawnia się w sukcesach licealistów w konkursach i turniejach oraz wynikach uzyskiwanych na egzaminie maturalnym. Dyrektor Liceum mówił m. in. „Jubileusze 25-lecia, 50-lecia mają swój niepowtarzalny charakter, bo opromienione blaskiem kruszcu dodają splendoru i dostojeństwa. My uroczyście świętujemy dzisiaj 65-lecie szkoły, a obyczaj przydaje rocznicy wyrażonej tą cyfrą jedynie walor żelaza, traktując ją jako drogę do brylantowego jubileuszu, który przed nami.  I rzeczywiście, 65-lecie to rocznica, którą mniej hucznie zwykło się obchodzić. Bo cóż tu świętować – ktoś powie…. nawet do emerytury brakuje dwóch lat  Tyle, że instytucja którą mam zaszczyt kierować, na emeryturę ani za dwa lata, ani później się nie wybiera. Wręcz przeciwnie. Do trwania i nieprzerwanej realizacji działań edukacyjno-wychowawczych zobowiązuje nas ów metal, patronujący dzisiejszemu świętowaniu. Żelazo, które jednoznacznie kojarzy się przecież z pracą, nie przypadkowo bowiem mówi się: „kuć żelazo póki gorące” – co w naszych szkolnych realiach oznacza: kształtować, uczyć i wychowywać; „hartować jak żelazo” – znaczy wspierać, czynić odpornym na przeciwności losu i zaprawiać do podejmowania wyzwań; „wykuwać przyszłość”, a więc dbać o rozwój i kreować rzeczywistość. O tym, że i my w bieruńskim ogólniaku cenimy żelazo, świadczą nasze postawy; żelazna konsekwencja, stalowy charakter, pracowitość i rzetelność, których efektem są  nader często srebrne i złote medale, wspaniałe opromienione blaskiem kruszcu laury, które zdobywa młodzież naszej szkoły, czy bardzo dobre wyniki uzyskiwane na egzaminach maturalnych. Cieszymy się z tym szlachetnych wyróżnień, ale jednak wolimy żelazo. Metal ten niestety nie jest niezniszczalny. Nieuwaga zniszczy najtwardszą jego postać: stal, która choć niezwykle twarda, jest bardzo krucha.  Odrobina niekorzystnych warunków, a skoroduje. Najpiękniej wypolerowany fragment wykonany z niego pokryje się rdzą. Tu rola Przyjaciół, nie dopuśćcie – proszę – do fatalnego w skutkach użycia wykutej u nas stali, by nie pękła – a skoro mowa o uczniach i absolwentach: wspierajcie, nie pozostawiając w działaniu samych, chrońcie i wykorzystujcie właściwie podług posiadanych talentów i umiejętności, nie łamcie charakterów w imię doktryn; Pomóżcie chronić, to co kształtujemy, by nie pojawiły się plamy rdzy i pamiętajcie, iż żelazny charakter przejdzie każdą próbę ognia, ale zniszczyć go może jedna kropla deszczu...”.
Następnie młodzież w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła wczoraj i dziś swojej szkoły, podkreślając przy tej okazji pozytywne zmiany jakie zaszły w szkole w ostatnich latach.
Zarówno dyrektor, jak i młodzież wielokrotnie dziękowali władzom organu prowadzącego szkołę za stworzenie warunków umożliwiających wspaniały rozwój uczniów – warunków na miarę XXI wieku.
Kolejnym ważnym momentem uroczystości było wręczenie Złotych Odznak, jakimi społeczność Liceum wyróżnia osoby zasłużone. Tym razem laureatami zostali prof. Edward Długajczyk, znany historyk, znawca historii Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego i autorytet w dziedzinie historii powstań śląskich oraz Dawid Tomala, mistrz Europy w chodzie sportowym, członek kadry narodowej. Była to również okazja do wręczenia Złotej Odznaki Panu Ministrowi Klemensowi Ścierskiemu, któremu to wyróżnienie przyznane zostało jeszcze w ubiegłym roku.
W dalszej części uroczystości tradycyjnie już przeprowadzone zostało ślubowanie uczniów klas pierwszych, w pięknej i wzruszającej oprawie ceremonialnej przekazany został przedstawicielom klas młodszych sztandar szkoły. Była również okazja na zaprezentowanie nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
Gwoździem oficjalnej części uroczystości był wspaniały występ chóru Czerwono-Czarni z Gimnazjum w Imielinie, który zaprezentował pieśni patriotyczne i śląskie. Dziękując za występ, dyrektor Liceum podkreślił, jak bardzo ceni sobie ten przepiękny prezent, jaki Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie ofiarowało Liceum Ogólnokształcącemu im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Zasłużone, gromkie brawa oraz serdeczne podziękowania skierowane do dyrygenta Pani Zofii Kostosz i dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie Pani Anny Kubicy oraz wszystkich chórzystów zakończyły część oficjalną, ale nie wyczerpały przygotowanych przez społeczność Liceum niespodzianek.
Okazało się bowiem, że obchody Święta Szkoły były również okazją do zaprezentowania pierwszego elektronicznego wydania tradycyjnego wydawnictwa szkolnego „Rocznik Licealny” (udostępnionego w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły). Drugą prawdziwą niespodzianką i wielkim zaskoczeniem dla zebranych była premierowa prezentacja filmu promującego szkołę nakręconego w konwencji lipdub. Film przygotowany własnymi siłami przez zespół 120 uczniów, przygotowujących się do tego przedsięwzięcia pod kierunkiem Pani Profesor Agnieszki Wyderki-Dyjecińskiej, już wkrótce zostanie udostępniony szerokiej rzeszy osób.
Po zakończeniu akademii młodzież szkolna miała okazję uczestniczyć w wieczorze filmowym, podczas którego prezentowane były filmy o tematyce śląskiej i powstańczej.
Młodzieżowe świętowanie miało jednak miejsce w liceum dopiero nazajutrz, 11 grudnia po uroczystej mszy świętej sprawowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu. Uczniowie uczestniczyli w konkursie piosenki patriotycznej. W wykonaniu wszystkich klas usłyszeć było można i „Pierwszą Brygadę”, i „Warszawiankę”. Następnie nadszedł czas na ogólny test wiedzy o szkole, jej patronie i historii Polski. Z dużymi sukcesami rozwiązywali go wszyscy uczniowie.
W tegorocznej formule święta szkoły, znalazły się elementy tradycyjne, takie jak ślubowanie pierwszoklasistów czy przejęcie sztandaru, jak również te nowoczesne, które pojawiły się po raz pierwszy: e-rocznik i lipdub.

Zdjęcia

Prezentacja