LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - 2015

Dnia 10 listopada 2015 roku społeczność naszej szkoły obchodziła Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie szkolny apel miał podniosły charakter. Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją zebrali się w hali sportowej. Wobec sztandaru szkoły nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Dyrektor Romuald Kubiciel przemawiając do zgromadzonej młodzieży, podkreślił znaczenie wolności, suwerenności państwowej.

Następnie pan Szymon Nyga wygłosił wykład nt. patriotyzmu i patronów szkoły.
Po zakończeniu części merytorycznej nastąpiło zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych i ceremonialne przekazanie sztandaru.

 

Współcześnie wyróżnić możemy kilka, stojących w opozycji do siebie wizji patriotyzmu. Mamy więc patriotyzm nowoczesny i anachroniczny, lewicowy i prawicowy, laicki i katolicki. Który z nich jest prawdziwy? Zaryzykuję stwierdzenie, że żaden, gdyż patriotyzm to pojęcie pierwotne, fundamentalne. Nie można mówić o nowoczesnym czy anachronicznym, bo patriota to człowiek patrzący wstecz, myślący wprzód, a działający „tu i teraz”.

Nie można mówić o lewicowym czy prawicowym, bo patriotyzmu nie definiują poglądy polityczne. Nie można wreszcie mówić o laickim lub katolickim, gdyż świeckość czy religijność nie mają wpływu na stopień umiłowania ojczyzny.
Częstokroć współcześni mylą obowiązki konstytucyjne lub obywatelskie z pojęciem patriotyzmu. Dziś norma urasta do rangi czegoś wyjątkowego. Niewłaściwym jest stwierdzenie, iż „patriota płaci podatki, przestrzega prawa, jest wierny ojczyźnie, bierze udział w wyborach”. To są obowiązki, których przestrzeganie jest obligatoryjne dla wszystkich obywateli, gdyż kto nie płaci podatków jest złodziejem, kto nie przestrzega prawa jest przestępcą, kto jest niewierny ojczyźnie jest zdrajcą, kto nie głosuje jest nieodpowiedzialny.
Czym zatem jest patriotyzm. Myślę, że zawiera się w pięciu słowach: szacunek, umiłowanie, oddanie, ofiarność, obrona.

  • Szacunek – czyli poczucie więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.
  • Umiłowanie – czyli pielęgnowanie narodowej i lokalnej tradycji, kultury czy języka, dialektu.
  • Oddanie – bezinteresowna gotowość do pracy dla dobra ojczyzny.
  • Ofiarność – czyli chęć ponoszenia ofiar, przedkładanie celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.
  • Gotowość do obrony, w każdej chwili.