LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Święto Szkoły - 2017

Tegoroczne Święto Szkoły zbiegło się z otwarciem nowoczesnej pracowni 3D, którą po wielu dniach żmudnych przygotowań i konfiguracji możemy w końcu udostępnić naszym wychowankom (szczegóły w przemówieniu Pana Dyrektora).

Uczniowie przygotowali wraz z nauczycielami zajęcia w klasach: gry planszowe, szachy, przestrzenne orgiami. Nie zabrakło także Świętego Mikołaja z aniołkami rozdającymi łakocie.
Z otwarcia pracowni 3D była prowadzona transmisja na żywo, której fragmenty można oglądnąć poniżej.

Transmisja

Wywiadów posłuchacie tutaj:

 

Przemówienie Pana Dyrektora Romualda Kubiciela:

Witam jak najserdeczniej na dzisiejszej uroczystości:
Władze powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w osobach:

  • Pana Bernarda Bednorza Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego wraz z Panem Mariuszem Żołną Wicestarostę Powiatu Bieruńskiego,
  • Pani Anny Kubicy, Przewodniczącej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wraz z Radnymi,

Uczynił nam zaszczyt i jest obecny z nami Pan Andrzej Pilot, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przybył do nas wraz z Panią Ewą Cofałą, Kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚIGW w Katowicach
Witam serdecznie Pana Krystiana Grzesicę, Burmistrza Miasta Bierunia,
Witam Pana Józefa Bergera, posła na Sejm RP V kadencji, przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników 600-długoletniego Bierunia i długoletniego dyrektora naszej szkoły
Witam Panią Małgorzatę Talarczyk, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach
Witam Pana prof. dr. hab. Krystiana Roledera z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Bieruniu – Wielkiego Przyjaciela naszej szkoły
Witam Pana nadkomisarza Grzegorza Kocjana, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji
Powitać pragnę na naszym święcie osoby kierujące sprawami oświaty i edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego:

  • Panią Patrycję Rozmus Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu,
  • Panią Kierownik Gabrielę Penczek z Chełmu Śląskiego,
  • Panią Podinspektor Urszulę Pomietło z Bojszów

Witam Panią Zofię Łabuś, Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury
Witam Panią Magdalenę Szafron, Naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Bieruniu
Dziękuję za obecność i serdecznie pragnę powitać: Panią Lidię Żurek, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Panią Agatę Nowińską, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu
Witam wszystkie moje koleżanki i kolegów - dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i placówek oświatowych. Szanowni państwo dziękuję za zaszczycenie nas swoją obecnością.
Witam Panie Jolantę Filipek i Paulinę Cyganik, osoby które z upoważnienia Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Ficka, z ogromnym powodzeniem realizują opiekę naukowo-dydaktyczną Kliniki Galen w Bieruniu nad naszą szkołą
Słowa powitanie zechcą przyjąć przedstawiciele mediów
Serdecznie witam członków społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu i organów szkoły: nauczycieli, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Barbarę Kik, Samorząd Uczniowski, pracowników szkoły i wszystkich uczniów świętujących 69 urodziny swojej szkoły.
Dziękuję że jesteście Państwo z nami w tym radosnym dla nas dniu i chcecie uczestniczyć w naszej radości


Wielce Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele
Tradycyjnie jak co roku społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, której patronują Powstańcy Śląscy świętuje urodziny swojej szkoły. A na urodziny przychodzi się z życzeniami. Pozwólcie zatem Państwo, że i ja „mojej szkole”, tej kilkutysięcznej społeczności absolwentów i obecnych uczniów w dniu obchodów jej urodzin złożę wyrazy uszanowania i najszczersze życzenia, tym serdeczniejsze, że za rok radować się będziemy okrągłą rocznicą 70-lecie jej istnienia.
Życzę Ci zatem Droga Szkoło, byś była zdrowa. Byś za pośrednictwem działań edukacyjno-wychowawczych troszczyła się o zdrowie ciała, tężyznę fizyczną i jasność umysłu wszystkich tych, których losy z Tobą zetknęły, z Twoja niepowtarzalna atmosferą i tą wspaniałą społecznością, która Cię reprezentuje. Niech twoje opiekuńcze przymioty obejmą i otulą, tych którzy tu są i tych którzy tu przyjdą. Dawaj siłę, ucz roztropności, uczciwości i wytrwałości. Pokaż jak odnosić sukcesy i wspieraj, gdy przyjdzie podnosić się z kolan. Buduj swój obraz szkoły silnej rodziną i łącz ludzi w idei pomocy innym by poczuli siłę i i szli dalej. Nie pozwalaj nikomu zwątpić.
Bądź szczęśliwa Moja Szkoło. Ciesz się radością uśmiechniętych i radosnych uczniów oraz karm się satysfakcją swoich pedagogów. Ukazuj nam prawdziwe oblicze szczęścia każdego dnia, wtedy gdy poznajemy drugiego człowieka, gdy możemy mu pomóc, albo gdy możemy ofiarowaną pomoc przyjąć. Niech nigdy nie widzę na twojej twarzy łez. Nie dozwól by komukolwiek w twych murach działa się krzywda. A brzmiący szkolny dzwonek każdemu niech kojarzy się wyłącznie z chwilami radości i szczęścia.
Ciesz się pomyślnością, by Ci którzy Cię tworzą odnosili sukcesy. By pomyślnie zaliczali swe sprawdziany, od tych małych po ten największy – z życia. Niech pomyślnie i zawsze z sukcesami wracają w twe podwoje uczestnicy z turniejów, konkursów i zawodów. Bądź przyczyną wdzięczności, mierzonej osiągnięciami tych, którym udzieliłaś wsparcia i których kształtowałaś. Buduj odwagę ludzi, którzy chcą więcej i którzy wierzą, że mogą to uzyskać w Twoich murach.
Spełnij wszystkie swoje marzenia. Rozwijaj się tworząc warunki, by Ci którzy Ci zaufali i związali z Tobą swój los, najzwyczajniej w świecie… chcieli ! By korzystając z Twojej pomocy – mogli. Kieruj ukazując cel i zachęcaj by nie ustawali na drodze swych poszukiwań w swej drodze ku horyzontowi marzeń. Wyposaż w to wszystko, czego na tej drodzy będą potrzebowali – podziel się chlebem wiedzy, podaj napój umiejętności. Nade wszystko jednak ukaż jak z tego roztropnie i nie tylko dla swego pożytku korzystać. Szanując każdego włóż do podróżnej torby jeszcze odrobinę pokorę i skromności. A po co? By szczęśliwie marzyli, bo w ich marzeniach jest Twoja przyszłość.
Miej wreszcie wokół siebie ludzi dobrych. Niech widząc Twoje starania wspierają i darzą sympatią. Niech Twa sława, szeptana życzliwymi ustami dobrych ludzi idzie w świat i przysparza Ci przyjaciół.
Przyjmij te życzenia Moja Szkoło. Przyjmijcie je również Wy wszyscy tu zebrani..
Dziękuję bardzo
 
Szanowni Państwo
W minionym roku w naszej szkole wydarzyło się wiele pięknych rzeczy. Wspaniałe wyniki matury charakteryzujące się stuprocentową zdawalnością, Dwie absolwentki, jeszcze przed egzaminem maturalnym, dzięki swoim sukcesom, zostały wielokrotnymi studentkami uczeni wyższych.
O tych i innych sukcesach możecie Państwo przeczytać w kolejnym Roczniku Licealnym, który na dzisiejszą okazję został opracowany, przez panią prof. Magdalenę Padlewską-Berger, przy współudziale nauczycieli i uczniów. Tradycyjnie już - jak przystało na nowoczesną szkołę – rocznik nasz ukazuje się w wersji elektronicznej i dostępny jest na naszej stronie internetowej.
W tej nasze publikacji mającej charakter sprawozdania, przeczytacie Państwo informacje o nas, co robiliśmy, w czym okazaliśmy się dobrzy i co osiągnęliśmy. Jednak o ostatnim sukcesie naszych uczniów koniecznie trzeba powiedzieć. Nasza drużyna robotyków kierowana przez pana Roberta Romantowskiego-Tomosza uczestnicząc w międzynarodowym turnieju Robotex w Tallinie 2017 zdobyła wicemistrzostwo Europy.
Tego sukcesu jednak mogłoby po prostu nie być, gdyby nie zgoda władz powiatu na zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu młodzieży na ten największy europejski turniej robotyczny. Duże znaczenie miało również wsparcie finansowe, jakiego udzieliło naszym robotykom Miasto Bieruń. Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu bardzo serdecznie dziękujemy.
Podczas dzisiejszego święta uwieńczymy również dzieło, które powstało z marzeń i wsparcia wielu życzliwych nam osób. Od dzisiaj uczniowie naszej szkoły będą poznawali zagadnienia przyrodnicze (i nie tylko) wykorzystując najnowocześniejsze technologie w Multimedialnej Pracowni Przyrodnicze, której koszt budowy wyniósł 130 tys. zł.
Pieniądze na unikalną w skali województwa pracownię zostały wydane dzięki zaufaniu i przychylności władz naszego powiatu oraz dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielona Pracownia 2017”. I ponownie chcę powiedzieć: Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Panie Prezesie. W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.
Byłbym jednak nieuczciwy gdybym nie wspomniał o osobie, która ma swój udział w tym sukcesie. Jest to nasza uczennica obecnej klasy maturalnej Martyna Wierzba. To dzięki jej pracy i umiejętnościom pracownia ta mogła powstać, gdyż Martyna zręcznie posługując się programem komputerowym, wykonała pierwszą wizualizację pracowni. Ta wizualizacja pracowni ułatwiła mi przekonanie władz naszego powiatu do wydatkowania niebagatelnej przecież sumy 100 tys. zł na jej realizację. Projekt Martyny był również podstawą do tego, że dofinansowania realizacji tego zadania, w wysokości 30 tys. zł, udzielił nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w naszym świętowaniu i dziękuję za obecność.