LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Zasady i terminy rekrutacji

Jak zostać uczniem naszej szkoły?

 

Zasady rekrutacji 2024:

Podczas rekrutacji do każdej klasy naszego Liceum punktowane są oceny z przedmiotów:

  • język polski,
  • matematyka

oraz dwie najlepsze oceny z:

  • historii,
  • chemii,
  • biologii,
  • geografii,
  • języka obcego,
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • fizyki,
  • informatyki.

Szczegółowe zasady przyjęcia do naszego Liceum znajdziesz w pliku pdf zawierającym szkolną procedurę rekrutacyjną.

 

 

 

Terminy rekrutacji 2024

 

od 13 maja do 17 czerwca 2024r., do godziny 15:00

Rejestracja w scentralizowanym rekrutacyjnym systemie elektronicznym i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców, a wygenerowanego z systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

od 21 czerwca do 5 lipca 2024r., do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

12 lipca 2024r., o godzinie 8:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

od 12 lipca do 18 lipca 2024r., do godziny 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone we wcześniejszym terminie.

19 lipca 2024r., do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

 

 

Zdjęcie przedstawia dwójkę uczniów stojących przed tablicą informacyjną z planem lekcji. Jeden z uczniów, ubrany w bluzę z logo szkoły palcem wskazuje na plan.

 

Sprawdź, dlaczego warto uczyć się w naszym Liceum.

Szkolna procedura rekrutacyjna na rok 2024/2025

Przejdź do rekrutacji elektronicznej (od 13 maja 2024 roku)