LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Zasady i terminy rekrutacji

Jak zostać uczniem naszej szkoły?

 

Zasady rekrutacji 2021:

Podczas rekrutacji do każdej klasy naszego Liceum punktowane są oceny z przedmiotów:

  • język polski,
  • matematyka

oraz dwie najlepsze oceny z:

  • historii,
  • chemii,
  • biologii,
  • geografii,
  • języka obcego,
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • fizyki,
  • informatyki.

Szczegółowe zasady przyjęcia do naszego Liceum znajdziesz w pliku pdf zawierającym szkolną procedurę rekrutacyjną.

 

 

 

Zdjęcie przedstawia ucznia szkoły LO Bieruń w bluzie z logo szkoły. Uczeń jest uśmiechnięty i stoi z uniesionymi kciukami przed głównym wejściem do budynku.

Terminy rekrutacji 2021

 

17 maja-21 czerwca 2021 r., do godz. 15:00

Rejestracja w scentralizowanym rekrutacyjnym systemie elektronicznym i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców, a wygenerowanego z systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

25 czerwca-14 lipca 2021 r., do godz. 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

25 czerwca-14 lipca 2021 r., do godz. 15:00

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zamiany szkół, do których kandyduje.

22 lipca 2021 r., o godz. 8:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

23 lipca-30 lipca 2021 r., do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone we wcześniejszym terminie.

2 sierpnia 2021 r., do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

 

 

Zdjęcie przedstawia dwójkę uczniów stojących przed tablicą informacyjną z planem lekcji. Jeden z uczniów, ubrany w bluzę z logo szkoły palcem wskazuje na plan.

 

Sprawdź, dlaczego warto uczyć się w naszym Liceum.

Przejdź do rekrutacji elektronicznej.