LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Zajęcia w Galenie

Po wyjazdach na wykłady do Pałacu Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej, przyszedł czas na zajęcia praktyczne na miejscu, w Bieruniu. W trzy kolejne piątki uczestniczyliśmy w zajęciach w klinice "Galen". Okazało się, że tematyka spotkań była bardzo bliska nam, przyszłym inżynierom (mamy nadzieję…).

Zastosowanie ultradźwięków, zjawiska odbicia, załamania, interferencji, rozproszenia, absorpcji, odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego, zjawiska Dopplera – to fizyka w aparacie ultrasonograficznym i badaniu USG.
Jonizujące promieniowanie X ma zastosowanie w obrazowaniu rentgenowskim (RTG) i tomografii komputerowej (TK).
W badaniach MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) wykorzystuje się elektromagnesy nadprzewodzące, które wytwarzają pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości i fale radiowe, które oddziaływają z jądrami wodorów, czyli protonami ciała pacjenta.
Jeszcze trochę mechaniki podczas rehabilitacji pacjentów, wiedzy o rodzaju materiałów wykorzystywanych w implantach, odrobina informatyki, przy opracowaniu wyników i komunikowaniu się personelu, aby uświadomić sobie, jaką rolę odgrywają matematyka, fizyka, chemia i informatyka nie tylko w inżynierii, ale również w medycynie czy farmacji.
Nie obyło się również bez zabawy w „doktora i pacjenta”, w której przez krótką chwilę mieliśmy okazję pobawić się w lekarza i zrobić koledze czy koleżance USG tarczycy, brzucha czy kończyny.
Zaprezentowana została nam również historia ośrodka i sposób jego funkcjonowania, co również wywarło na nas ogromne wrażenie.
Zajęcia oceniamy bardzo pozytywnie. Wynieśliśmy z nich dużo przydatnej nam wiedzy praktycznej, ale co ważniejsze – poszerzyliśmy swoje horyzonty, odmieniliśmy sposób patrzenia na fizykę, jako przedmiot szkolny. Być może niedługo komuś z nas przyjdzie pracować nad projektowaniem, udoskonalaniem, obsłudze urządzeń medycznych, kto wie…