LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Matura na najwyższym poziomie!

 

 

Średnia zdawalność matury od wielu lat jest na poziomie znacznie wyższym niż średnia ogólnopolska. Również średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych są o wiele wyższe, niż średnie ogólnopolskie określane dla liceów ogólnokształcących. Wszyscy uczniowie kończący naszą szkołę przystępują do egzaminu maturalnego.

Sprawdź, jakie mamy wyniki. W alfabetycznym zestawieniu wyników egzaminu maturalnego szkół województwa śląskiego opracowanym przez OKE w Jaworznie wyniki naszego Liceum znajdziesz w tabeli, w wierszu nr 63.

Zdjęcie przedstawia uczniów w trakcie pisania egzaminu dojrzałości - trzy osoby, na pierwszym planie ubrana w czarną marynarkę i białą koszulę dziewczyna o rudych włosach, pochylona nad kartką, z tyłu dwie mniej wyraźne osoby.

 

Wskaźniki służące określaniu poziomu rozwoju uczniów (EWD) jednoznacznie wskazują, że w naszym Liceum uczniowie odnoszą sukces edukacyjny i rozwijają swoje kompetencje, mając dobry start do dalszej edukacji.

To pozycja naszego Liceum względem innych szkół w Polsce. Dane i wykresy pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opisującej Edukacyjną Wartość Dodaną (kliknij w wykres, aby przejść na stronę CKE):

 

Wykres przedstawia wyniki matury z języka polskiego w LO Bieruń na tle innych szkół. Średni wynik z matury z języka polskiego w latach 2018-2020 to 101 punktów.

Wykres przedstawia wyniki matury z matematyki w LO Bieruń na tle innych szkół. Średni wynik z matury z matematyki w latach 2018-2020 to 101,5 punktów.

 

Chcesz dołączyć do grona uczniów naszego Liceum? Sprawdź zasady i terminy rekrutacji.