LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Grzywacz
Zastępca: Beata Duczmal
Skarbnik: Jolanta Lewalska-Piguła
Sekretarz: Joanna Polis

1A Jolanta Lewalska-Piguła
1B Irena Więcław
1C Katarzyna Balon
1D Agnieszka Błach
1E Monika Lorek
2A Kinga Mitmańska
2B Katarzyna Grzywacz
2C Marta Szulc
2D Rafał Staniek
3A Katarzyna Kulik
3B Barbara Kruczek
3C Teresa Korde
3D Mirosława Piekorz
3NA Rafał Staniek
3NB Beata Duczmal
3NC Edyta Pustelnik
3ND Joanna Polis

 

Nowy numer rachunku Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Bieruniu
Nr 21 8435 0004 0000 0025 5501 0002

Regulamin Rady Rodziców