LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Nasza brylantowa szkoła

Rok szkolny 2022/2023 jest dla Naszego Liceum szczególny, gdyż świętujemy 75. urodziny

czyli brylantowy jubileusz, który napawa nas dumą i wzbudza wielkie emocje. Okazuje się, że nie tylko ze względu na rocznicę będzie on niezwykły. Rada Miasta Bierunia wsłuchując się w konkluzję Kapituły do spraw tytułu “Zasłużony dla miasta Bierunia”, postanowiła uhonorować Naszą Szkołę tym właśnie zaszczytnym tytułem i w ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu dołączyło do tego elitarnego grona.


Podczas uroczystej sesji rady miejskiej w Bieruniu Liceum Ogólnokształcące reprezentowali: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz nauczyciele i emerytowani pracownicy szkoły. Tradycyjną laudację na temat "Zasłużonego" wygłosiła Pani Profesor Anna Kucz, filolog klasyczny, enolog, tłumacz, literaturoznawca i pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka liceum i – co warte podkreślenia przez kilka lat, nauczycielka łaciny w naszej szkole. Podczas swojego wystąpienia Pani Profesor Wspomniała wybitnych pedagogów, których spotkała na swojej drodze - panie profesor: Jolantę Sitkowską, Paulinę Świetlińską, Ewą Michalską - Lysko oraz Annę Szymczyk, które ukształtowały ją jako naukowca. Konkludując stwierdziła, że nasze bieruńskie Liceum jest jak szlachetne wino: im starsze, tym lepsze.

Ceremonię uświetniło swoją obecnością wielu wspaniałych gości: Pan Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński, Pani Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pani dr hab. Beata Kolny prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz absolwenci liceum: Pan Adam Duczmal – Wójt Bojszów, Pan Stanisław Jagoda – Wójt Chełmu Śląskiego, Pan Przemysław Major – Wiceburmistrz Miasta Cieszyna i Pan Dawid Tomala - złoty medalista na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tytuł i przynależne insygnia dyrektorowi szkoły wręczali Pan Krystian Grzesica – Burmistrz Bierunia i Pan Marcin Nyga – Przewodniczący Rady Miasta Bierunia – również absolwenci bieruńskiego liceum. Na uroczystą sesję Rady Miasta przybyła również Pani Maria Gwóźdź – trzeci z pięciu dyrektorów liceum. Obecne były Panie Elżbieta Waligóra oraz Grażyna Pyka, nauczycielki biologii.


Liceum - jak powiedział w swoim przemówieniu dyrektor - wpisane jest w historię Bierunia i jego społeczności. Poprzez podejmowane edukacyjne i wychowawcze działania od 75 lat współuczestniczy w kreowaniu wizerunku Miasta, postaw jego obywateli, dając szansę i ukazując możliwości młodzieży bieruńskiej i tej pochodzącej z okolicznych miejscowości. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że wielu spośród zgromadzonych w sali to nasi absolwenci, dlatego hasłem przewodnim w tym jubileuszowym roku jest, że bieruńskie liceum to: “Szkoła pokoleniami silna”.
Podczas uroczystości nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta wielce zasłużonemu Panu Alojzemu Lysko. W swoim przemówieniu Pan Alojzy Lysko wielokrotnie nawiązywał do swoich osobistych związków z naszym liceum, a jako jako ojciec i dziadek absolwentek naszej szkoły z wielką estymą odnosił się do społeczności szkolnej i kulturotwórczej roli szkoły dla środowiska lokalnego.

Zdjęcia: Jolanta Pierończyk