LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Powiat silnie reprezentowany

18 czerwca 2021 r. na zaproszenie Dyrektora Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny

delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Pielgrzymce powstańczej na Górę Św. Anny

Powiat Bieruńsko-Lędziński na tych uroczystościach reprezentowały delegacje z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie oraz naszego Liceum.

Uroczystości rozpoczęły się przed Bazyliką Św. Anny, gdzie przybyłych powitali przedstawiciele Muzeum Czynu Powstańczego. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył biskup opolski ks. bp Andrzej Czaja. Po Mszy Świętej w przemarszu udaliśmy się pod Pomnik Czynu Powstańczego, gdzie wobec przedstawicieli władz samorządowych województwa opolskiego i władz oświatowych województwa opolskiego i śląskiego wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień i złożyliśmy pod pomnikiem wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

Jak zwykle poczet naszej szkoły godnie reprezentował społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, profesjonalnie zachowując wszelkie zasady ceremoniału pocztu sztandarowego zarówno podczas Mszy Św. jak i podczas uroczystości pod Pomnikiem Czynu Powstańczego. Skład pocztu, który tak godnie reprezentował nasze Liceum podczas tych uroczystości: Karol Pitera – chorąży w asyście Karoliny Spyry oraz Julii Szafrańskiej. Wysoka kultura, wspomniany profesjonalizm i znajomość zasad wzbudziły zainteresowanie zgromadzonych na uroczystości reprezentantów innych szkół – a że tak było - najlepiej potwierdzają to pamiątkowe zdjęcia.

Warto dodać, że Góra Świętej Anny z Pomnikiem Czynu Powstańczego oraz Muzeum pielęgnującym tradycje Powstań Śląskich nie jest obce naszej młodzieży. Od prawie 30 lat organizujemy wyjazdy uczniów klas pierwszych na Górę Św. Anny, a wyjazdy te stały się tradycją naszego liceum. Nie raz również tam obchodziliśmy uroczyście nasze Święto Szkoły i tam uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły. Więcej na ten temat pod adresem:
https://www.lobierun.edu.pl/20191108wyjazdyanna

foto:
https://opole.gosc.pl/gal/spis/6937379.Pielgrzymka-szkol-im-Powstancow-Slaskich-na-Gore-Swietej-Anny