LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

"Zawsze jest jakieś wyjście"

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną kraju i prowadzoną edukacją zdalną uczniowie lub ich rodzice mogą zgłosić się do szkoły

w sytuacji gdy widzą potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub widzą potrzebę przeprowadzenia diagnozy sytuacji swojego dziecka lub sytuacji rodzinnej, która ich niepokoi.

Więcej informacji o sposobach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym online na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow/

Zachęcamy do odwiedzenia stron fundacji „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”.
https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c
https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu
http://www.poradnia.powiatbl.pl/

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu
ul. Granitowa 130
43-155 Bieruń, nr tel. 32 216 36 90

Romuald Kubiciel
Dyrektor szkoły