LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Stulecie Powstań Śląskich

Liceum im. Powstańców Śląskich w Bieruniu zostało w szczególny sposób wyróżnione. 8 października w Sali Sejmu Śląskiego podczas konferencji inaugurującej kampanię pod hasłem:

„To ziemia, w której rodzą się diamenty” prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich dyrektor szkoły – Romuald Kubiciel wygłosił wykład poświęcony heraldyce powstańczej. Temu ważnemu wydarzeniu towarzyszyła także rocznicowa wystawa przygotowana dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego przez dyrektora LO, wcześniej prezentowana w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu.
Wśród honorowych gości znaleźli się: dr Bartosz Kuświk - dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu, Ryszard Mozgol - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, prof. dr hab. Dariusz Nawrot - dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz dr hab. Monika Ożóg, która jest dyrektorką Muzeum Śląska Opolskiego. Całość okrasiły pieśni powstańcze, które wykonał chór „Laetitia Cantus”.