LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

„Modelowanie wokselowe” – nasi uczniowie na seminarium w GALEN-ie

Wykonywanie modeli wirtualnych w ramach inżynierii biomedycznej jest obecnie jednym z podstawowych działań służących otrzymaniu np. dopasowanych implantów, protez czy innych obiektów współpracujących z ludzkim ciałem.

Dlatego bardzo ważnymi i ciągle rozwijanym w ośrodkach naukowych oraz przemysłowych zagadnieniem jest doskonalenie procesu modelowania wirtualnego.
O tym wszystkim nasi uczniowie realizujący nauczanie w profilu politechnicznym mogli się dowiedzieć na seminarium zorganizowanym w klinice GALEN w Bieruniu w dniu 4 stycznia 2018 roku. Spotkanie prowadził dr hab. inż. Marek Wyleżoł z Politechniki Śląskiej, który zaprezentował nam możliwości systemu ClayTools w modelowaniu wokselowym.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań.

O tym samym można też przeczytać na stronie GALEN-u


Modelowanie