LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Standaryzacja zadań maturalnych

Badania standaryzacyjne zadań maturalnych mają w naszym liceum długą tradycję i przeprowadzane były już z niemalże ze wszystkich przedmiotów. Już kilka lat temu dołączyliśmy do grona wybranych szkół uczestniczących w tym ważnym przedsięwzięciu.

Tym razem, 5 kwietnia, pracownicy OKE w Jaworznie, reprezentujący CKE w Warszawie, poddali naszych maturzystów kolejnemu badaniu standaryzacyjnemu. Do rozwiązywania i opiniowania zadań maturalnych z matematyki przystąpiła grupa ponad 20 uczniów, a standaryzacji zadań z biologii podjęli się nasi maturzyści w liczbie 30.
Standaryzacja zadań maturalnych stanowi jeden z etapów prac nad projektowaniem, korektą i ostatecznym formułowaniem treści zadań, które znajdą się w arkuszach maturalnych.
Wybór naszego liceum do tego rodzaju działań, podyktowany nie tylko długoletnią tradycją, traktujemy jako wyróżnienie i mając poczucie misji czekamy na następną wizytę przedstawicieli OKE w naszej szkole.
Tekst: Joanna Tlałka

2017-04-05