LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Sekcja LEGO nie zwalnia tempa!

6 grudnia 3 drużyny reprezentujące nasze Liceum wzięły udział w turnieju Bionikalia w Warszawie.
 Organizatorem było Koło Naukowe Robotyki BIONIK działające pod patronatem Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. O prestiżu turnieju świadczy fakt, że pojawiły się na nim najlepsze drużyny z Polski północnej i centralnej.

Wśród 65 drużyn wymienić można reprezentacje Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, politechnik: Warszawskiej, Łódzkiej i Białostockiej, uniwersytetów: Warszawskiego, oraz Warmińsko - Mazurskiego.
 W konkurencji, linefollower wystartowało 21 drużyn (w tym 9 reprezentacji uczelnianych). Ku zaskoczeniu wszystkich drużyny z naszego liceum zdominowały eliminacje zajmując w nich pierwsze miejsce (Mariusz Karkosza, Szymon Wojtala i Damian Osuch), drugie miejsce (Patrycja Brzeskot, Adam Szwedor i Inga Wadas) i szóste miejsce (Patryk Gretka i Tomasz Nowak). Byliśmy jedyną placówką, której wszystkie roboty zakwalifikowały się do ścisłego ośmioosobowego finału. Trasa finałowa porażała trudnością (co ciekawe organizatorzy pozwolili by trasę finałową skonstruowali sami zawodnicy). Zaledwie 2 drużyny były w stanie ją przejechać - w tym pojazd skonstruowany przez uczniów klasy pierwszej: PATRYKA GRETKĘ i TOMASZA NOWAKA - którzy ostatecznie zajęli 2 miejsce za drużyną z Politechniki Warszawskiej. Pojazd Mariusza Karkoszki, Szymona Wojtali i Damiana Osucha zajął ostatecznie 5 a robot Patrycji Brzeskot, Adama Szwedora i Ingi Wadas 6 miejsce.
 
Biorąc pod uwagę tylko szkoły średnie zajęliśmy odpowiednio 1, 3 i 4 miejsce. Przy tej randze konkursu to olbrzymi sukces, szczególnie, że w skutek restrykcyjnego regulaminu nie mogliśmy użyć naszych najlepszych sensorów. Opiekunem grupy bieruńskich robotyków jest pan Robert Romantowski-Tomosz.