LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Rocznik 2014-2015

Nasze Liceum jest jednym z najstarszych w regionie. Od momentu powstania jego mury opuściło ponad sześć tysięcy absolwentów. To z myślą o licznej społeczności uczniów i absolwentów – po raz trzeci – ukazał się elektroniczny „Rocznik licealny”. Warto nadmienić, iż jest to ewenement na skalę województwa, jeśli nie kraju.

Wydanie e-rocznika możliwe było dzięki kilkutygodniowej pracy Pani Magdaleny Padlewskiej-Berger – nauczycielki języka polskiego.

Tegoroczne wydanie bogato ilustruje wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia społeczności bieruńskiego ogólniaka. Dodajmy periodyk powstaje przy zaangażowaniu jedynie środków własnych, bez udziału zewnętrznych firm zajmujących się tego typu wydawnictwami. Po zapoznaniu się z treścią „Rocznika licealnego 2014-2015” czytelnicy będą mogli się przekonać, że bieruńskie liceum jest miejscem łączenia tradycji z nowoczesnością.

Redakcja: Magdalena Padlewska-Berger, Bieruń 2015

Pobierz dokument 10 MB