LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Przyjaźni technologii

Nasze Liceum kończy właśnie projekt "Przyjaźni technologii" w ramach programu „Erasmus+”, wspierającego szkoły oraz inne organizacje działające w obszarze edukacji, który trwał w latach 2019 - 2022.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele różnych przedmiotów, z których 12, mimo trwającej pandemii i ograniczeń w przemieszczaniu się, wzięli udział w szkoleniu „Using Technology in the Classroom” w Splicie. Niewątpliwie to doświadczenie przyczyniło się do wzrostu ich kompetencji językowych oraz stanowiło inspirację do wprowadzania ciekawych
i innowacyjnych metod pracy. Nauczyciele stworzyli bazę materiałów dydaktycznych zawierającą aplikacje z różnych przedmiotów, scenariusze lekcji, webquesty, blogi, prezentacje, filmiki, portfolia, CV, projekty CLIL i ICT i słowniczki terminologiczne, z których skorzystają także inne szkoły. Zagraniczne szkolenie dało też możliwość poznania specyfiki
i obyczajów Chorwacji, było też okazją do nawiązania nowych kontaktów do wykorzystania
w kolejnych projektach.

Efekty związane z uczestnictwem w programie „Erasmus+”, młodzież liceum poznawała podczas obowiązkowych zajęć oraz kółek zainteresowań i projektów, motywując się tym samym do podnoszenia kompetencji językowych i informatycznych.

Cykliczne wydarzenia, które odbywają się w szkole, takie jak: Dzień Języków Obcych, Święto Liczby Pi, Dzień św. Patryka, Dzień Wiosny czy Święto Szkoły nabrały bardziej cyfrowego charakteru. Podczas zajęć z uczniami z Macedonii, a także innymi szkołami z którymi liceum współpracowało w ramach projektów eTwinning, uczestnicy programu wymieniali się informacjami na temat: historii, kultury i tradycji naszych krajów, promując tym samym postawę otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, a także wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Mieli też okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce. W ramach działań przyjętych w programie młodzież przygotowała lipduby i filmy, scenki - przestawienia teatralne w językach obcych oraz nagrała filmiki prezentujące szkołę. Dla wszystkich nauczycieli zostały zorganizowane warsztaty metodyczne poświęcone metodzie WebQuest
i szkolenia w trakcie których mieli oni możliwość poznania metod i form pracy poznanych
w czasie mobilności, a także lekcje otwarte, dające możliwość zobaczenia ich w praktyce. 

Dzięki programowi „Erasmus +” szkoła wdrożyła innowacyjne podejście do nauczania,
co urozmaica ofertę edukacyjną oraz wzmacnia pozycję wśród szkół regionu. Projekt był wspaniałym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej, a jego idee i rezultaty przyniosą wiele korzyści zarówno liceum jak i społeczności lokalnej. Przyjęcie nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych, wypracowanie nowych standardów skutkuje lepszym wykorzystaniem bazy szkoły, która wiele aspektów swojej działalności przeniosła
do przestrzeni wirtualnej (stworzenie classroomów, zdalne konsultacje, baza materiałów
na zajęcia edukacyjne, wsparcie i filmy) oraz wzrostem poziomu nauczania. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele stali się bardziej otwarci na kolejne projekty.

Udział w międzynarodowym projekcie wpłynął na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów szkoły, ale przede wszystkim zwiększył wymiar europejski funkcjonowania placówki.