LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Przez obiektyw patrząc na Bieruń

23 listopada 2016r. w "Jutrzence" odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego "Bieruń - moje miasto, mój dom" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia. Wydarzenie uświetnił występ chóru „Polonia” pod batutą pani Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej, który specjalnie na tę okazję przygotował wyjątkowy repertuar dla dzieci i młodzieży.

Konkurs „Bieruń – moje miasto, mój dom” został skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego miasta. Nad konkursem honorowy patronat sprawował Burmistrz Miasta Bierunia – pan Krystian Grzesica.

Młodzi pasjonaci fotografii mieli za zadanie ukazać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturalne i architektoniczne Bierunia. Jury konkursowe oceniało zgodność prac z tematem konkursu, jakość fotografii oraz estetykę i kreatywność w trzech kategoriach wiekowych: MŁODZIK – szkoły podstawowe, JUNIOR – gimnazja i SENIOR – szkoły ponadgimnazjalne. Finalnie do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało się 86 fotografii.

Uczniowie naszego LO w Bieruniu w kategorii „Senior” zdobyli czołowe miejsca:

1 miejsce - Katarzyna Szymaszek z LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
2 miejsce - Karolina Zbylut z LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
Wyróżnienie – Filip Noras z LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli ukazać za pomocą aparatu piękno naszego miasta, gratulujemy i życzymy dalszych twórczych odkryć fotograficznych.