LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Program Globe

W roku szkolnym 2011/2012 nasze liceum przystąpiło do międzynarodowego programu GLOBE. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska.

W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym.  Obserwacje dotyczą pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzenia pomiarów wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do bazy danych Programu. Formularze i strona internetowa programu są w języku angielskim.
Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

  1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
  2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
  3. Propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych

Od marca 2012 roku przystąpiliśmy również do realizacji zadań z Badawczej Kampanii Klimatycznej. Obecnie realizujemy pierwszy moduł: Rozpoznawanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi. Zadania te rozłożone są na lata 2012-2013. Każdy etap zadań podsumowywany jest sprawozdaniem. Ponadto wszystkie badania i obserwacje umieszczane są na stroni internetowej projektu: http://globe.gridw.pl/
Ponadto, co roku w czerwcu, organizowane są tzw. Globe Games. Szkoły, które uzyskają najlepsze wyniki uczdestniczą w wyjeździe bezpłatnie.

Koordynator programu Anna Mucha