LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

"Krew powinna krążyć: oddaj krew, przekaż dalej"

W czwartek 23 lutego uczniowie klas drugich uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W Polsce mamy obecnie 21 takich centrów. To centrum zaopatruje w krew 167 szpitali i klinik dziennie.

Z wykładu pt. "Krew powinna krążyć: oddaj krew, przekaż dalej" wygłoszonego przez panią mgr Alinę Ratajczak dowiedzieliśmy się, że jedna donacja krwi może uratować nawet 3 życia. W okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie na krew z powodu wzmożonych wypadków na drogach. Aby zostać dawcą krwi trzeba być w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat, należy prowadzić zdrowy tryb życia i dbać o nawadnianie organizmu. Nie można oddawać krwi, jeżeli cierpi się na choroby układu oddechowego i naczyń krwionośnych. W dniu oddawania krwi należy unikać wysiłku fizycznego. Kobieta może oddawać krew 4 razy w roku, natomiast mężczyzna 6 razy. Jednorazowo pobiera się około 450ml krwi. Po oddaniu krwi trzeba odczekać około 8 tygodni, aby znów móc dzielić się krwią. Za oddawanie krwi nie otrzymuje się zapłaty, jest to całkowicie honorowe działanie. Po oddaniu określonej ilości krwi przysługują przywileje na przykład, gdy kobieta odda 5 litrów krwi może być przyjęta do lekarza specjalisty z ominięciem kolejki oraz przysługuje zniżka na leki. Na wykładzie omawialiśmy także dawstwo szpiku. Aby móc oddać szpik trzeba być  między 18, a 48 rokiem życia i można to zrobić tylko raz. Są dwie metody pobierania szpiku: z talerza biodrowego oraz na separatorze komórkowym. Następnie wysłuchaliśmy wykładu pana dr Henryka Bursiga. Dowiedzieliśmy się między innymi, że z powodu oczekiwania na przeszczep co 5 dni umiera jedna osoba. Karalne jest sprzedawanie narządów. Do pobrania narządów od osoby zmarłej nie potrzeba zgody bliskich, tylko brak sprzeciwu zmarłego.  Pomocnym jest noszenie przy sobie oświadczenia woli, iż wyraża się zgodę, aby po śmierci zostały pobrane narządy.
 Było to dla nas wszystkich bardzo pouczające. Pomaganie sobie jest bardzo ważne. Pomyślmy ile żyć możemy ocalić dzięki prostemu oddaniu krwi. Kiedyś i Wy możecie jej potrzebować.
Już 21 marca w naszej szkole będzie można oddać krew i w ten sposób pomóc innym!
Autor tekstu: Kinga Stalmach
Autor zdjęć: Aleksandra Dzik