LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Drodzy rodzice i uczniowie!

Prosimy o codzienne odbieranie wiadomości przesyłanych do Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

Informujemy w nich o nałożonej kwarantannie i innych ważnych sprawach związanych z sytuacją sanitarną.
Uprzedzamy, że nie zastosowanie się do nałożonej kwarantanny zagrożone jest sankcjami prawnymi.