LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Doceniaj a nie oceniaj

Nasze liceum to szkoła patrząca w przyszłość.

Obserwujemy wnikliwie to, co dzieje się w świecie nowoczesnej edukacji i staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby uczniów.
Z sukcesem korzystamy z najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, neurodydaktyki czy metodyki. Sami stosujemy innowacje, ale też inspirujemy innych do zmian tak bardzo potrzebnych współczesnej szkole. Nasi nauczyciele uczestniczą w warsztatach, konferencjach i szkoleniach, dzieląc się swoim doświadczeniem dydaktycznym.
8 listopada, w czasie ogólnopolskiej konferencji „Docenianie zamiast oceniania”, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, dr Dagmara Jezierska zaprezentowała swoje spostrzeżenia dotyczące pracy bez ocen cyfrowych, którą stosuje z powodzeniem od kilku lat na lekcjach języka polskiego w naszej szkole. To jeden z kierunków współczesnej, nowoczesnej dydaktyki, prowadzący do wzmacniania kompetencji kluczowych u młodych ludzi. Ugruntowuje samodzielność, odpowiedzialność za własne czyny, pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, uczy współpracy w grupie, kooperacji, a nie niezdrowego „wyścigu po średnie”.
Jesteśmy przekonani, że w takiej szkole, jak nasza, młodzi ludzie rozwiną skrzydła i będą wiedzieli, co w życiu jest naprawdę ważne.
Więcej o konferencji tutaj: https://www.cen.bialystok.pl/oferta-konferencje-seminaria/szczegoly/4375/docenianie-zamiast-oceniania