LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Pożegnanie uczniów klas trzecich

Zakończenie nauki w naszym liceum przez uczniów klas maturalnych to zawsze jedna z najbardziej uroczystych chwil w roku szkolnym.

Przy pełnym ceremoniale szkolnym, 29 kwietnia wraz z zacnymi gośćmi: Panią Anną Kubicą - Przewodniczącą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Panami Starostami: Konradem Mateją, Wicestarostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Łukaszem Odelgą - członkiem Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Panem Marcinem Nygą - Przewodniczącym Rady Miasta Bierunia i Panem Sebastianem Maciołem -Zastępcą Burmistrza Bierunia, Księdzem Michałem Anderką - Proboszczem Parafii pw. Św. Bartłomieja w Bieruniu oraz przedstawicielami Rady Rodziców, dziękowaliśmy sobie nawzajem za wspólne 3 lata w szkole.
Żegnaliśmy ostatni rocznik, który zamyka etap funkcjonowania 3-letniego LO. To uczniowie, którzy przez te 3 lata nauki ponad połowę tego czasu spędzili, korzystając z edukacji zdalnej. Szkołę ukończyło 115 abiturientów, z czego 42 otrzymało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Byli wśród nich m. in.: Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Finalista Olimpiady z Języka Łacińskiego. Czterech najlepszych wyróżnionych zostało honorowym licealnym laurem Sapere Aude: Bartosz Kulik , Karolina Kozubik, Emilia Antolec i Oskar Marciniak.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów ufundowali Starosta Bieruńsko-Lędziński, Burmistrz Bierunia, zaś naszemu olimpijczykowi nagrodę pieniężną ufundowało Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia. Bardzo cenne nagrody książkowe ufundował Pan Grzegorz Nowak, Członek Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Katowicach oraz Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić również uczniów, których aktywność społeczna i sportowa prezentowana w ciągu tych 3 lat bezwzględnie na to zasługiwała. W podsumowującym przemówieniu dyrektor szkoły pogratulował maturzystom i życzył sukcesu maturalnego oraz zdobycia wymarzonego indeksu. Podkreślił jednak, że najważniejsze jest DOBRO, a w życiu trzeba być przede wszystkim uczciwym, rzetelnym i dobrym, bo to są wartości nadrzędne, które nawet jeśli się nie opłacają, warunkują nasze CZŁOWIECZEŃSTWO.
Wszystkim absolwentom gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w życiu.

Zdjęcia: Filip Michalski