LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

MAMY W SZKOLE NOWE KOLEŻANKI

Dzisiaj w naszym Liceum przy tradycyjnym śląskim "kołoczu" i "bonkawie" dyrektor, wychowawcy klas i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego spotkali się z nowymi uczniami szkoły z Ukrainy i ich mamami.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby goszczące rodziny z Ukrainy.
Zaproszeni goście zostali poinformowani przez dyrektora szkoły o zasadach organizacji nauki dla uczniów z Ukrainy w naszym Liceum, zaprezentowano szkołę, wysłuchano pytań i wyczerpująco wyjaśniono wątpliwości oraz dopełniono formalności, przekazując loginy do kont w dzienniku elektronicznym i do używanego w szkole narzędzia Google Classroom.
Ponadto była to okazja, aby przedstawić zebranym dwie uczennice pochodzenia ukraińskiego, które już wcześniej były przyjęte do naszej szkoły: Darię i Veronikę.
Słowem nowo przyjęte uczennice posiadły prawie pełną wiedzę na temat naszej szkoły, złapały kontakt i - mimo że od kilku dni już uczestniczą w lekcjach - stały się teraz na dobre licealistkami bieruńskiego ogólniaka.
Dodatkowo dyrektor szkoły pokrótce dokonał charakterystyki systemu edukacji w Polsce, który znacznie różni się od tego, który obowiązuje na Ukrainie i wyjaśnił, jakie są możliwości edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej. Uczestnicy spotkania przyjęli informacje z dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie nowe uczennice otrzymały skromne podarunki, wśród których najważniejsze były, nieosiągalne obecnie na rynku, egzemplarze podręcznika do nauki języka polskiego dla Ukraińców. Z tych podręczników będą bowiem korzystały podczas dodatkowych lekcji języka polskiego prowadzonych dla nich na terenie naszej szkoły. Przewodnikiem w zawiłościach mowy polskiej będzie nauczycielka języka polskiego pani dr Dagmara Jezierska.
W sympatycznej atmosferze odbyły się również rozmowy na różne tematy, m. in. o potrzebach edukacyjnych, dostępie do internetu, możliwości łączenia edukacji w bieruńskim liceum z edukacją zdalną prowadzoną przez szkoły w Ukrainie, niezbędnego a jakże potrzebnego sprzętu komputerowego, który w miarę swoich możliwości zabezpieczy dla nich szkoła i o wielu innych sprawach.
Życzymy powodzenia nowym uczennicom i zapewniamy o wszechstronnym wsparciu.