LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Uroczyste pożegnanie Pani Gabrieli Wójcik

44 lata bezwzględnie solidnej pracy dla szkoły i bezgranicznej lojalności wobec jej kolejnych dyrektorów.

O szkole wiedziała wszystko. Tak należy podsumować pracę Pani Gabrieli Wójcik, która 25 lutego 2022 r. zakończyła swoją pracę zawodową w LO w Bieruniu.
Zatrudniona zaraz po maturze (jako absolwentka bieruńskiego ogólniaka) w 1981 r. w sekretariacie szkoły, była w latach swojej pracy zawodowej sekretarką, kadrowcem, sekretarzem szkoły, skarbnikiem Rady Rodziców, kierownikiem gospodarczym, a przede wszystkim niezwykle serdeczną osobą, która nikomu nie odmówiła pomocy.
Społeczność szkolna podziękowała Pani Gabrieli Wójcik za lata pracy w szkole 10 lutego br. W obecności kolejnych dyrektorów szkoły: Pani Marii Gwóźdź, Pana Józefa Bergera i obecnego dyrektora, nauczycieli (wszyscy obecnie pracujący zatrudnieni zostali przez Panią G. Wójcik), pracowników obsługi szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego kwiatami i serdecznymi słowami podziękowaliśmy Pani Gabrysi za długoletnią pracę.
Dziękuję Pani Wójcik za to, że przyjęła mnie do szkoły (1984), zatrudniła w szkole (1993), wspierała kiedy zostałem zastępcą dyrektora szkoły (2003) i przekazała mi - jako kolejnemu dyrektorowi - pęk kluczy do szkoły (2006), a później z bezgranicznym oddaniem i niespotykaną lojalnością przez 15 lat wspierała moje działania.

 Z wyrazami szacunku - Romuald Kubiciel