LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Przekaż 1% podatku na działalność szkoły swojego dziecka

Rada Rodziców naszego liceum, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność wspomagającą działania statutowe szkoły,

27 grudnia przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.
Zebrane środki za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”- Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115, będą gromadzone na koncie RR.
Darczyńców prosimy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2021 (PIT 28 poz. 216; PIT 36 poz. 500; PIT 36L poz. 165; PIT 37 poz. 138; PIT 38 poz. 66; PIT 39 poz. 50.) tytuł: „RR LO w Bieruniu”

Szanowni Pastwo, Drodzy Rodzice
W ten sposób możecie pomóc przede wszystkim swoim dzieciom i poprawić warunki funkcjonowania Waszych dzieci w szkole, dofinansować ich wyjazdy, wesprzeć ich uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych i włączyć się w budowanie dziedzictwa, które będzie służyło także następnym pokoleniom lokalnej społeczności.

Zachęcamy wszystkich Rodziców i Przyjaciół do wybrania tej formy wsparcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców
przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
Katarzyna Grzywacz

Dokumenty do wglądu:

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl