LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

O tempora, o mores…

Kto jeszcze dzisiaj zna to zawołanie Cycerona?
Na pewno OSKAR MARCINIAK! Kwalifikacja do Centralnego Etapu Olimpiady.

Dobry obyczaj nauczania łaciny w naszej szkole trwa niezależnie od mijającego czasu. Z przyjemnością i dumą informujemy, że tegoroczny maturzysta naszego Liceum OSKAR MARCINIAK zakwalifikował się do centralnych zawodów Olimpiady Języka Łacińskiego z imponująca ilością pkt 117 (na 125 możliwych). 
Wczoraj i dzisiaj uczestnicząc w etapie okręgowym we Wrocławiu uzyskał w części pisemnej 94 pkt i była to najwyższa ilość punktów zdobyta przez uczestnika olimpiady okręgowej, która obejmowała trzy województwa: śląskie, opolskie i dolnośląskie. Oskar zwieńczył swój sukces zdobywając 23 na 25 pkt w części ustnej. Tym samym dostał się do centralnego etapu Olimpiady Języka Łacińskiego. 

Trzeba dodać, że pasja Oskara do języka łacińskiego i kultury antycznej zaczęła się w naszej szkole na lekcjach prowadzonych w klasie pierwszej (2 godz./tyg.) i drugiej (1 godz./tyg.) jako przedmiot dodatkowy uzupełniający, a w kolejnych eliminacjach olimpiady rywalizował z uczniami z innych szkół, którzy łaciny uczyli się jako przedmiotu realizowanego wg programu rozszerzonego "Język łaciński i kultura antyczna". 
Tym większa zasługa Oskara, że chciał i potrafił tak wspaniale rozwinąć swoją pasję pod okiem Pani Profesor dr. hab. Anny Kucz (która w ubiegłym roku prowadziła zajęcia z języka łacińskiego w szkole) oraz Pani mgr Joanny Sołtysik, nauczycielki przedmiotu w naszym liceum.

BARDZO SERDECZNIE GRATULUJEMY OSKAROWI SUKCESU. Trzymamy kciuki za wynik na etapie centralnym.