LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

JUŻ WSZYSTKO WIADOMO!

W naszym Liceum odbyło się wielkie Święto Demokracji - wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została ALICJA KOWALCZYK, uczennica klasy 3NB.
Mimo, że oficjalne przekazanie władzy nastąpi dopiero w styczniu, już teraz urzędujący Samorząd Uczniowski pragnie podziękować za zaufanie, ofiarowaną pomoc i nieocenione wsparcie wszystkim koleżankom i kolegom, Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.
Dziękujemy, że mogliśmy (choć przez chwilę) ubarwić życie społeczności Liceum.