LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Szkolimy się z Erasmusem+

We wrześniu nasi nauczyciele wzięli udział szkoleniu „Using Technology in the Classroom” w ramach projektu „Przyjaźni technologii”.

W październiku uczestnicy szkolenia zaprezentowali kilka poznanych na nim aplikacji i technik pozostałym członkom grona nauczycielskiego. W niedługiej przyszłości, będziecie mieć szansę poznać je w czasie lekcji. Stay tuned.