LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

#DzieńKrajobrazu #SpacerKrajobrazowy

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Data 20 października została wybrana na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Tegoroczny motyw przewodni to „Otwarte krajobrazy”.
Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie jakości otaczającej nas przestrzeni. Poprzez różnego rodzaju działania podejmowane w całym kraju, zwraca się uwagę na problemy związane z jakością krajobrazów, a także na dobre wzorce.
Z tej okazji uczniowie klas 2g1 oraz 3Ng1 w ramach zajęć z geografii wybrali się na zajęcia terenowe, aby zapoznać się z krajobrazem najbliższej okolicy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jakie zmiany zaszły w obszarze naszej miejscowości, a szczególnie w obrębie rynku oraz bieruńskich grobli. Dzięki zajęciom w terenie, uczniowie doświadczyli wiedzy zdobytej w szkolnej ławce
Dzięki zajęciom terenowym uczniowie mają szansę wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą oraz lepiej poznać swoją najbliższą okolicę.