LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Ogólnopolska akcja prowadzenia szczepień

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z ogólnopolską akcją prowadzenia szczepień dzieci i młodzieży w wieku 12 do 15 lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu przewidujemy ułatwić uczniom i rodzicom uczniów możliwość zaszczepienia poprzez następujące działania:

W dniach 1-3 września – akcję informacyjną wśród uczniów.
W dniach 6-10 września – zbieranie przez wychowawców klas wypełnionych deklaracji od uczniów i rodziców, którzy wyrażą gotowość do zaszczepienia.
Od dnia 14 września – przeprowadzić akcję szczepienia, która prowadzona będzie w punkt szczepień funkcjonującym w Centrum Medycznym MEDICOR, Bieruń, ul. Chemików 37.

Szczepienia prowadzone będą wg harmonogramu opracowanego wspólnie przez szkołę i ośrodek szczepień. O terminie szczepienia zainteresowani zostaną powiadomieni przez wychowawców po ustaleniu harmonogramu.

Na zaszczepienia dziecka wyraża zgodę – w formie pisemnej – rodzic. Pisemną zgodę rodzica należy przedstawić podczas szczepienia w ośrodku szczepienia.

Na szczepienie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie w ośrodku szczepień, o którym mowa wyżej, dziecko udaje się samodzielnie, chociaż wskazanym jest, aby podczas szczepienia uczniom towarzyszył rodzic – Decyzja należy do Państwa.

W wyznaczonym dniu szczepienia rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych w formie przyjętej w statucie szkoły poprzez dziennik elektroniczny, podobnie jak w przypadku gdyby po zaszczepieniu dziecka jego stan zdrowia uniemożliwiał udział w zajęciach szkolnych w następnym dniu (następnych dniach).

Deklaracja na szczepienia – do pobrania (nr 1 – załączona)

Kwestionariusz wstępny – do pobrania (nr 2 – załączony)

Szczegóły w liście do rodziców (nr 4 – załączony)

Materiały informacyjne dostępne są:

Na plakacie informacyjnym (nr 3 załączony) i materiale informacyjnym (nr 5 – załączony)

film edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczniowie szkoły ponadpodstawowej https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU