LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Using Technology in the Classroom

Od roku 2019 nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ „Przyjaźń w technologii”.

Ze względu na pandemię termin szkolenia został przeniesiony na rok szkolny 2021/2022 i ustalony na 3 - 9 września b.r. W tym czasie 12 nauczycieli weźmie udział w kursie "Using Technology in the Classroom", który odbędzie się chorwackim Splicie.

Pedagodzy w ubiegłym roku przygotowywali się do wyjazdu – uczestniczyli w kursie języka angielskiego w Centrum Języków Obcych BEST, w dwóch szkoleniach dotyczących WebQuestów - zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis. W czerwcu odbyło się także szkolenie dotyczące Chorwacji, podczas którego prowadząca - Katarzyna Vidović, Polka mieszkająca w Chorwacji i prowadząca tam agencję turystyczną, przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące zagadnień związanych z: komunikacją międzynarodową i funkcjonowaniem w kraju o odmiennej kulturze, klimatem, językiem, literaturą, polityką, systemem oświatowym, obyczajami, kuchnią, tradycjami, stereotypami, sztuką, turystyką, bezpieczeństwem.

Doświadczenie, które nasi nauczyciele zdobędą w trakcie kursu, z pewnością zostanie wykorzystane w pracy z uczniami w nadchodzącym roku szkolnym. Projekt jest doskonałą okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń na polu edukacji, zaprezentowania własnych państw i kultur oraz nawiązania kontaktów.