LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Smutny czas ...

20 czerwca 2021 r odeszła od nas śp. Pani Profesor Krystyna Berger.

Wychowawczyni wielu pokoleń uczniów i wspaniała nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcący im. C. K. Norwida w Tychach. Pracowała również w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu. Pozostanie w naszej pamięci jako Piękny i Dobry Człowiek.

Panu Dyrektorowi Józefowi Bergerowi i całej Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia i szczere kondolencje.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Pogrzeb odbędzie się w środę 23 czerwca o godzinie 10:00 w kościele Św. Bartłomieja w Bieruniu Starym.