LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Aktywna Tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

„Aktywna Tablica” nasza szkoła podjęła następujące działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania:
- 27.01.2021 - spotkanie Sieci szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica (WOM Katowice),
- 01.03.2021 – spotkanie Dyrektorów utworzonej sieci szkół Powiatu będzińsko-lędzińskiego (PZS Bieruń – PZS Lędziny – LO Bieruń),
- 05.03.2021 – spotkanie e-Koordynatorów sieci szkół Powiatu będzińsko-lędzińskiego,
-17.03.2021 – spotkanie Sieci szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica (WOM Katowice),
- 05.04.2021 – spotkanie e-Koordynatorów sieci szkół Powiatu będzińsko-lędzińskiego,
- 28.05.2021 - spotkanie Sieci szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica (WOM Katowice),

 Powstały scenariusze lekcji oraz przeprowadzono lekcje otwarte o następującej tematyce:
1. TEMAT: Właściwości chemiczne tlenków.
2. TEMAT: Listening comprehension. Rozumienie tekstu słuchanego.
3. TEMAT: Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim.
4. TEMAT: Wzory redukcyjne.
5. TEMAT: Przekształcanie wykresów funkcji przez symetrię względem osi X.
6. TEMAT: Happy St. Patrick’s Day.
Pozyskane w ramach programu pomoce dydaktyczne (5 laptopów) poprzez wizualizację i interaktywność posłużyły wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów.