LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Diagnoza CKE

24 września pracownicy OKE w Jaworznie, reprezentujący CKE w Warszawie, poddali uczniów klas pierwszych badaniu diagnostycznemu.

Do rozwiązywania zadań z matematyki przystąpili uczniowie z klas 1BC i 1F, natomiast zadania z języka polskiego wykonali uczniowie z klasy 1AD oraz 1EG. Założeniem diagnozy jest przeprowadzenie przekrojowego testu weryfikującego wiedzę uczniów, ale także sprawdzanie:

  • poprawności redakcyjnej zadań,
  • trafności doboru treści,
  • możliwości rozwiązania zadań w zaplanowanym czasie,
  • rzetelności formułowania poleceń oraz określenia poziomu trudności.

Jest to zatem ważny etap w przygotowywaniu materiałów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które później zostaną wykorzystane do tworzenia arkuszy egzaminacyjnych dla wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących.