LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Szkolny Konkurs Kaligraficzny w J. Rosyjskim

Zapraszam wszystkich uczących się języka rosyjskiego, a także potrafiących pisać po rosyjsku, do wzięcia udziału w V Szkolnym Konkursie Kaligraficznym w Języku Rosyjskim.

Celem konkursu jest:

 • doskonalenie sztuki pięknego pisania,
 • uwrażliwienie na dbałość o kształtne pismo i poprawne łączenie liter w języku rosyjskim,
 • rozwijanie motywacji do nauki języka rosyjskiego,
 • wyrabianie cierpliwości i dokładności
 • kształtowanie dbałości o charakter pisma,
 • popularyzacja poezji rosyjskiej

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odręczne przepisanie tekstu (wiersz „Пожелание друзьям” („Życzenia dla przyjaciół”) Bułata Okudżawy):

 • piórem stalówkowym,
 • dużymi literami,
 • na dowolnym gładkim papierze o formacie A-4.

 Dopuszcza się wykonanie wszelkich ozdobników do tekstu, zależnie od inwencji twórczej ucznia.
Przepisany tekst należy złożyć do organizatora konkursu (nauczyciel j. rosyjskiego Joanna Tlałka) w opisanej  (imię, nazwisko, klasa), zaklejonej  kopercie formatu A-4 w nieprzekraczalnym terminie – 6 grudnia 2019r.

Jury, po dokonaniu oceny prac, wyłoni: Mistrza Kaligrafii Rosyjskiej oraz przyzna I, II i III miejsce. Dopuszcza się nagrody w formie wyróżnień.

Ocenie będzie podlegać:

 • staranność
 • bezbłędność
 • estetyka
 • poprawność łączenia liter
 • inwencja twórcza w zakresie ozdobników

 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam
Joanna Tlałka

Булат Окуджава

По какой реке твой корабль плывет
до последних дней из последних сил?
Когда главный час мою жизнь прервёт,
вы же спросите: для чего я жил?

Буду я стоять перед тем судом -
голова в огне, а душа в дыму...
Моя родина - мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.

Средь стерни и роз, среди войн и слёз
все твои грехи на себе я нёс.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.