LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Zadrżyj narodzie Judy!

Dnia 15 października, pod opieką naszych polonistek, udaliśmy się do Teatru Śląskiego w Katowicach na operę pt. Nabucco.

Sztuka ta okazała się ponadczasową opowieścią o niewoli babilońskiej oraz upadku imperium, rządzonego przez tytułowego bohatera - króla Nabuchodonozora. Jest to jednakże tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę Nabucco przedstawia nam fundamentalne wartości takie jak niezłomna wiara w swoje przekonania, tolerancja, przyjaźń, a także miłość i zrozumienie w przystępnej formie reinterpretacji biblijnego podania. Uważam, że widowisko teatralne  miało dla odbiorców charakter swoistego katharsis, a w konsekwencji była dla nas niezapomnianym doświadczeniem, wartym powtórzenia.
Kinga Uszok