LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Nagrodzeni nauczyciele LO w Bieruniu

W wyjątkowym roku 70-lecia istnienia szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za pracę i wybitne osiągnięcia Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej wyróżniony został dyrektor naszej szkoły Romuald Kubiciel.

Wręczenie nagrody miało miejsce 11 października br, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. w Warszawie. Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty wyróżniona została Pani Profesor Joanna Tlałka, którą odebrała nagrodę w Katowicach w dniu 17 października. Władze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uhonorowały nagrodą Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, dyrektora szkoły Romualda Kubiciela i Pana Profesora Piotra Gorczycę. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 października. Podczas uroczystości akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrała Pani profesor Iwona Rozmus. Jak co roku również przyznane zostały nagrody Dyrektora Szkoły, którymi wyróżnieni zostali:

  • pani profesor Katarzyna Antosiewicz,
  • pani profesor Karolina Berger,
  • pani profesor Irena Iskra,
  • pani profesor Magdalena Króliczek-Pliszka,
  • pan profesor Robert Romantowski-Tomosz,
  • pani profesor Jolanta Saller,
  • pani profesor Aleksandra Stachoń,
  • pani profesor Jolanta Tarajkowska.

Uczniowie za wkładany trud i poświęcenie podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom 15 października. W tym dniu Samorząd Szkolny zorganizował również spotkania klasowe nauczycieli z wychowankami.
Dziękując za przekazane gratulacje dyrektor szkoły odniósł się do złożonych życzeń i dziękując wszystkim za  pracę, przypomniał że równo 20 lat temu, przy okazji 50-lecia szkoły, otrzymał nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Gratulując nagród nauczycielom powiedział m. in.:  "Bez nauczycieli nie ma sukcesu dyrektora, tak jak bez uczniów nie ma sukcesów nauczycieli".


Pracownicy oświaty na ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w KPRM

Dyrektor LO z nagrodą MEN

Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie