LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Wojewódzka konferencja "O historii nie tylko na historii"

W dniu 25 maja br. w naszej szkole miała miejsce Wojewódzka Konferencja dla Nauczycieli pod hasłem " O historii nie tylko na historii", której organizatorami było Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz nasze Liceum.

Była to jedna z trzech konferencji organizowanych na terenie województwa śląskiego. W jej ramach odbywały się trzy modułowe warsztaty, których tematyka związana była z obchodami "Roku dla Niepodległej".

Konferencja cieszyła się ona dużym zainteresowaniem a uczestniczyło w niej ponad 60 nauczycieli m. in. Zebrzydowic, Bytomia, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Katowic oraz oczywiście z terenu naszego powiatu.

"Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem szkoły i jej wyposażenia - mówi dyrektor szkoły. Z wielką uwagą przyglądali się rozwiązaniom w zakresie realizacji celów wychowawczych oraz pomysłom i formom edukacji, która ma na celu podniesienie wśród młodzieży świadomości historycznej, szacunku dla dorobku pokoleń i symboli państwa polskiego. Byli również pod ogromnym wrażeniem  Multimedialnej Pracowni Przyrodniczej 3D. Nie pozostały im obojętne również pięknie zagospodarowane tereny przyszkolne, w tym nasze arboretum oraz stworzony na szkolnym patio ogród ziół i rosarium".


Dodać można że nasz dyrektor jest wojewódzkim koordynatorem działań związanych z obchodami "Roku dla Niepodległej", a jako heraldyk i weksylolog oraz znawca zasad ceremoniału, wygłosił wykład na temat historii polskich symboli narodowych podczas akademii inaugurującej obchody "Roku dla Niepodległej" a następnie prowadził cykl 7 szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli we wszystkich delegaturach Kuratorium Oświaty w Katowicach na temat ceremoniału szkolnego, zasad protokołu flagowego, pocztów sztandarowych oraz historii polskich symboli narodowych.

Szerzej na ten temat tutaj