LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Pożegnanie klas trzecich

27 kwietnia 2018 roku 85 absolwentów naszego Liceum zakończyło naukę w szkole. Wszyscy zadeklarowali przystąpienie do matury. Wśród gości zaproszonych na uroczystości swoją obecnością społeczność szkolną zaszczycili:

 • Pan Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński,
 • Pani Anna Kubica, Przewodnicząca rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
 • Pani Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
 • Pan Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia,
 • Pani Krystyna Wróbel, Burmistrz Miasta Lędzin,
 • Pani Anna Piekorz, reprezentująca Pana Henryka Utratę, Wójta Gminy Bojszowy,
 • Pani Celina Ganobis, reprezentująca Pana Stanisława jagodę, Wójta Gminy Chełm Śląski,
 • Pani Mirosława Strony, reprezentująca Pana Jana Chwiędacza, Burmistrza Miasta Imielina,
 • Pani Zofia Łabuś, Radna Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
 • Pani Patrycja Rozmus, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu,
 • Pani Beata Berger-Styga, Dyrektror Bieruńskiego Centrum Usług,
 • Pani Barbara Kik, Przewodnicząca Rady Rodziców przy LO w Bieruniu.


Gratulując absolwentom ukończenia szkoły w roku jej 70-lecia, dyrektor podkreślił, że 3 osoby (Martyna Horst, Mateusz Maraszek, Marzena Nowak), które kończą szkołę z najwyższymi średnimi za 3 lata nauki zostały wyróżnione Szkolnym Laurem Sapere Aude i nagrodą Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Oprócz nich szkołę z wyróżnieniem ukończyli: Kinga Karkoszka, Anna Szymańska, Dominik Tomczok, Wiktoria Żołna, Artur Bromboszcz, Karolina Klisz, Jakub Wadas, Paulina Jaromin, Natalia Klekot, Paulina Smolorz, Sabina Palka, Estera Nowrocka, Klaudia Sporysz.

Oprócz uczniów wyróżnionych za wzorowe wyniki w nauce rada Pedagogiczna Liceum  wyróżniła również: Julię Kołodziej, Paulinę Łagosz, Krzysztofa Grzesicę, Jakuba Wadasa i Julię Zygadło, naszych licealnych robotyków, wśród których Julia Kołodziej i Paulina Łagosz w 2017 roku zajęły Wicemistrzostwo w Mistrzostwach Europy Robotex w Tallinie. Ponadto specjalne wyróżnienie dyrektora szkoły wręczone zostało Martynie Wierzbie, za uwieńczony sukcesem udział w projektowaniu Przyrodniczej Pracowni Multimedialnej 3D.

Podkreślając jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dyrektor szkoły uhonorował również wzorowo wypełniających swoje zadania i godnie reprezentujących szkołę członków pocztu sztandarowego szkoły: Izabelę Malcharek, Esterę Nowrocką i Dominika Tomczoka, podkreślając że tym samym inicjuje taką formułę wyrażenie wdzięczności kolejnym pocztom sztandarowym Liceum.

Dyplomy i pamiątkowe książki otrzymali również: Wojciech Sajdok (za osiągnięcia sportowe) oraz Kinga Karkoszka i Paweł Gawlik (za wzorową wykonywaną pracę społeczną w szkolnym radiowęźle)

 Przemówienie dyrektora szkoły:
W ostatni piątek kwietnia, jak co roku, podsumowujemy 3-letni wysiłek naszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Rok to jednak wyjątkowy. To rok 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, 70-lecia naszego Liceum, 40-lecia wyboru kardynała Wojtyły na papieża oraz 20-lecia naszego powiatu. Pewnie dałoby się  znaleźć wiele innych jeszcze rocznic, ważnych dat ważnych w dziejach naszej Ojczyzny, naszych rodzin. Ważnych dla nas samych. Myślę jednak że dla Was tu zgromadzonych dzisiejszy rok, będzie zawsze kojarzył się z datą ukończenia Liceum i datą egzaminu, który zwykło się nazywać sprawdzianem dojrzałości. Czy jest to egzamin ważny? Odpowiedź na to pytanie niby prosta, ale tak naprawdę każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć indywidualnie.  Dla mnie osobiście  data matury jest bardzo ważna – równo 30 lat temu, tu w tej szkole ją zdawałem. A jej wartość z roku na rok wyżej cenię coraz bardziej. Na początku była przepustką na wymarzone studia… a dzisiaj? Dzisiaj, z pełną świadomością, że było coś przed i było coś po - mogę powiedzieć – posługując się słowami Świętego Jana Pawła II – „tu wszystko się zaczęło”. Życzę Wam Drodzy maturzyści, aby ta chwila głęboko zapadła w waszej pamięci i stała
się miła sercu, wzbudzała wzruszenie i wiązała się tylko z miłymi wspomnieniami.

Szanowni Państwo

Wieńczymy i podsumowujemy pewien etap w życiu młodych ludzi – którzy od dzisiaj zyskują miano ABSOLWENTÓW LO BIERUŃ 2018. To piękna chwila,  podczas której możemy gratulować sobie sukcesu i życzyć powodzenia: na maturze, na studiach, w życiu. Po prostu – Drodzy Maturzyści: MĄDRYCH WYBORÓW. W tym roku szczególnie nasi uczniowie odnosili sukcesy, które ze wszech miar zasługują na pochwałę. Wicemistrzostwo Europy na turnieju Robotex  w Tallinie, wielokrotni laureaci konkursu językowo-teatralnego Nash Mish-Mash i uczestnicy wielu innych wspaniałych sukcesów. Chciałbym Wam za to wszystko, czego dokonaliście podczas swojej nauki w Naszym Liceum podziękować. Jestem z Was dumny nie mniej niż Wasi bliscy. Dzisiaj 85 absolwentów otrzyma za chwilę świadectwa ukończenia Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu i od dzisiaj – w roku 70-lecia jego istnienia – tworzy społeczność absolwentów szkoły określoną liczbą – 6540. Uzyskaliście średnią wyników nauczania wysoką: 4,2 co zasługuje na uznanie.

Drodzy Absolwenci
Zostawiacie wśród nas wrażenie dobrze wykonanego zadania, pamiętajcie jednak że biegu jeszcze nie ukończyliście. Nie zwalniajcie tempa, ale w pełni wykorzystajcie wasze ogromne możliwości i potencjał.

Drodzy Rodzice
Dziękuję Wam za codzienną współpracę, wsparcie i to, że swoimi radościami związanymi z waszymi dziećmi, dzieliliście się z nami. Że pozwoliliście nam być częścią Waszych wspaniałych rodzin. Dziękuję również za ufundowanie nagród dla wyróżnionych uczniów i pamiątek.

Szanowni Nauczyciele – Wychowawcy – Pracownicy szkoły
Wykonaliście przez 3 lata pracy z uczniami – dzisiejszymi absolwentami, ogrom niezwykle odpowiedzialnej pracy. Kłaniam się Państwu nisko i
dziękuję za Waszą wytrwałość. Władzom samorządowym dziękuję za troskę i starania, aby codzienność szkolna była na najwyższym poziomie. W swych podziękowaniach jestem niezmienny i kolejny raz powiem: jesteśmy wdzięczni i dziękujemy najpiękniej jak umiemy – wynikami. Bardzo dziękuję za troskę i za to bezcenne wrażenie, że jako organ nadzorujący pracę szkołę, jesteście Państwo blisko nas”.