LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Jak prawdziwi studenci

Dnia 16.12.2017r. grupa uczniów z klasy drugiej i trzeciej profilu biologiczno - chemicznego naszego liceum miała okazję poczuć się jak prawdziwi studenci, biorąc udział w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem wyjazdu była pani profesor Aleksandra Stachoń. Zajęcia laboratoryjne były niezwykle ciekawe i niestandardowe, ponieważ wszystkie doświadczenia wykonywaliśmy sami na podstawie otrzymanych instrukcji.
Wyniki naszej pracy okazały się dla niektórych z nas zaskoczeniem, gdyż każde doświadczenie udało się, a część z nich przebiegła wręcz wzorowo. Co było obiektem naszych zainteresowań? Cała nasza praca skupiała się wokół wykrywania (często przy pomocy substancji toksycznych) różnych związków organicznych w tkankach roślinnych i zwierzęcych, takich jak białka czy polisacharydy.
Doświadczenia, które wykonywaliśmy: barwienie błękitem metylenowym, barwienie hematoksyliną i eozyną, barwienie błękitem bromo-fenolowym, barwienie sudanem czarnym B, barwienie odczynnikiem Schiffa, barwienie odczynnikiem DAPI i rodaminą sprzężoną z falloidyną.
Osobą, która wprowadziła nas w świat biologicznych doświadczeń był pan doktor Łukasz Chajec, absolwent naszego liceum, a obecnie pracownik naukowy Wydziału Biologii.

Dziękujemy za wspaniałe zajęcia i mamy nadzieję na kolejne.
Tekst: Jessica Ponichtera, Wiktoria Filipek
Zdjęcia : Sara Kozieł