LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

8 listopada władze naszego Powiatu spotkały się z uczennicami powiatowych szkół ponadpodstawowych, które w roku szkolnym 2017/2018 zdobyły stypendium Prezesa Rady Ministrów Najlepszą uczennicą LO w Bieruniu - zdobywczynią stypendium PRM jest Kinga Karkoszka, która w spotkaniu uczestniczyła wraz z rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kubica - Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pan Starosta Mariusz Żołna - Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pan Starosta Henryk Paruzel - Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pani Patrycja Rozmus - Naczelnik Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy szkół powiatowych, którzy pogratulowali wyróżnionym stypendystkom wybitnych wyników w nauce i ich indywidualnych osiągnięć. W tym roku szkolnym stypendystami Prezesa Rady Ministrów z województwa śląskiego zostało łącznie 442 uczniów. Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi doniosłymi sukcesami w dalszym procesie edukacyjnym.