LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Spotkania z Nauką – BIOLOGIA

Uczniowie naszego liceum z klas drugich i trzecich o profilu biologiczno – chemicznym dnia 22.09.2017r. wyruszyli do Katowic. Celem były wykłady na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.  Tematyka tegorocznych wykładów z dziedziny biologii to „Ludzkie ciało bez tajemnic”.

Wykłady prowadzone były przez pracowników naukowych oraz przez studentów. Dzięki nim uczniowie mogli pogłębić wiedzę na temat pracy ludzkiego serca, mięśni, układu krwionośnego oraz nerwowego. Mogli dowiedzieć się czym jest oddychanie oraz jak w naszym organizmie jest przetwarzana energia. Zostały przeprowadzone w liczne doświadczenia np. badanie EKG serca, pomiar wydolności płuc, czy badanie fal mózgowych. Wykłady poszerzyły i wzbogaciły wiedzę przyszłych lekarzy i biologów.
Tekst: Wiktoria Kobior
Zdjęcia: Bartłomiej Młoczek