LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Konferencja Ekologiczna "Ekologia = Życie"

20 czerwca Nasze Liceum zorganizowało Powiatową Konferencję Ekologiczną dla mieszkańców powiatu. Młodzież naszego Liceum oraz młodzież liceów tyskich oraz mieszkańcy miasta mogli było wysłuchać wielu ciekawych prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości.

Wystąpienie inauguracyjne Pan Wojciech Wasilewski, sekretarz Konsulatu Honorowego Szwecji w Katowicach, przedstawiciel Pana Arkadiusza Hołdy, Konsula Honorowego Szwecji w Katowicach.

Projekcja filmu „Jak oni to robią – cud energetyczny Szwecji” (prod. TVS).

Klemens Ścierski (b. dyrektor Elektrowni Łaziska S.A., b. minister przemysłu, poseł na Sejm RP II kadencji, senator RP V kadencji),
Czysto, zdrowo i z zyskiem”. Doświadczenia zakładów produkujących energię elektryczną na Śląsku w ograniczaniu zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

Helena Magiera-Molendowska (lekarz pulmonolog, radna Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego)
Smog a nasze płuca oczami lekarza pulmonologa.

Zdzisław Spendel (Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie)
Drzewa i my. Doświadczenia BULiGL w podejmowaniu działań proekologicznych.

prof. dr hab. Jan Czempas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Czy ekologicznie musi oznaczać drogo? Eko – nomia vs eko – logia

Blanka Romanowska (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach)
Uchwała antysmogowa, jej cele i konsekwencje dla mieszkańców województwa śląskiego

Jan Słoninka (Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu)
„Masz prawo, masz obowiązek”. Prawno-karne konsekwencje niszczenia przyrody i zanieczyszczania środowiska naturalnego.

mgr Teresa Kasprzyk (Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
Siła słońca – fotowoltaika

Magdalena Rybka (Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach),
Siła biomasy – osady ściekowe i biogaz.

dr Arkadiusz Bubak (Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
Siła atomu – o energię najczystszą.

 

Honorowy Patronat nad konferencją objęli:

  • Pan Arkadiusz Hołda, Konsul Honorowy Szwecji w Katowicach,
  • Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty,
  • prof., dr hab. Jerzy Dajka, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach,,
  • Pan Andrzej Pilot, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Pan Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński.


Relację telewizyjną z przebiegu naszej konferencji przygotowali dziennikarze z TVS