LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Możecie być z siebie dumni

Niezmiennie od osiemnastu już lat uczniowie naszego liceum, wespół z kolegami i koleżankami z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, mają swój znaczący udział w organizacji pięknej imprezy sportowej, jaką są Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach.

Tegoroczna olimpiada odbyła się 14 czerwca. Nasi uczniowie tego dnia pracowali jako wolontariusze, do zadań których należało bycie przewodnikiem i opiekunem poszczególnych drużyn biorących udział w igrzyskach, organizacja i czuwanie nad właściwym przebiegiem wszystkich konkurencji sportowych, praca w punkcie informacyjnym, pomoc podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia olimpiady oraz świadczenie wszelkiej innej potrzebnej wówczas pracy.
Nasi tegoroczni wolontariusze wykazali się szczególną wrażliwością, troską, odpowiedzialnością, wielką otwartością i niejednokrotnie też kreatywnością. Przed rozpoczęciem igrzysk, które poprzedzone były szkoleniami teoretycznymi i praktycznymi, wolontariusze nasi niejednokrotnie borykali się z różnego rodzaju obawami – o to, czy sprostają zadaniu, czy będą mogli zapewnić bezpieczeństwo niepełnosprawnym zawodnikom, jak sobie poradzą we wszelkich mogących się zdarzyć sytuacjach. Takie ich niepewności są jedyne dowodem na to, jak bardzo rzetelnie podeszli do powierzonych im zadań. A wywiązali się z nich doskonale!

Możecie być z siebie dumni i ze śmiałością podchodzić do kolejnych takich akcji.

Ale wolontariusze to nie jedyni licealiści obecni tego dna na igrzyskach – część naszych uczniów obserwuje odbywające się zawody z trybun, skąd wspierają uczestników swoim dopingiem i aktywnie wszystkim kibicują.
Dziękujemy wszystkim za ten dobry dzień i... do zobaczenia na kolejnej paraolimpiadzie!

Tekst i zdjęcia: Jolanta Saller